Har planene klare for videreforedling – vil bety flere nye arbeidsplasser

Kråkøy Slakteri AS har planene klare for å videreforedle laksen som slaktes på anlegget i Roan.

– Skepsisen lokalt er stor i forhold til at verdiene skal forsvinne ut, uten at det blir noe tilbake, framholder Roger Sørgård.  Foto: Terje Dybvik

næringsliv

Forutsetningen er at bedriften sikrer nye slakteavtaler, etter at de to viktigste kundene Måsøval Fiskeoppdrett AS og Refsnes Laks AS ikke fornyet kontraktene til utover inneværende år.