Ga støtte til motor, kran, fryser og gris

Roan formannskap som næringsfondsstyre har innvilget tre søknader om støtte fra næringsfondet.

Fisker Odd Inge Viken planlegger å kjøpe en frysekonteiner.  Foto: Alexander Killingberg

næringsliv

Formannskapet var samlet på ordfører Einar Eians (H) kontor i møtet.