Åpner vindparken for alle interesserte

 «Vi vil gjerne vise våre naboer arbeidet med byggingen av Roan vindpark. Derfor inviterer vi til en åpen dag med guidet tur og lett bevertning.»

Fra pressesamlingen på Roan vindpark i mai.  Foto: Terje Dybvik

Roan vindpark
 • Produksjon (GWh): 900
 • Installert effekt: 255,6 MW
 • Antall vindturbiner: 71
 • Adkomst- og internveier: 70 kilometer
 • Byggestart: April 2016
 • Turbinmontasje: 2018
 • Driftsoperatør: TrønderEnergi
 • Arbeidsplasser i driftsperiode: Cirka 15
Vindkraftutbyggingen
 • Statkraft, Trønderenergi og Nordic Wind Power DA går sammen om å bygge Europas største landbaserte vindkraftanlegg i Midt-Norge. Prosjektet omfatter fire vindparker på Fosen, én i Snillfjord og én på Hitra.
 • Fosen Vind DA, som er et joint venture-selskap, skal eie vindparkene. Statkraft vil eie 52,1 prosent av selskapet og ha ansvaret for utbyggingen av vindparkene. TrønderEnergis eierandel er 7,9 prosent. Nordic Wind Power DA, et europeisk investorkonsortium etablert av Credit Suisse Energy Infrastructure Partners og støttet av det sveitsiske kraftselskapet BKW, har kjøpt de resterende 40,0 prosentene av selskapet av Agder Energi, TrønderEnergi og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE).
 • Prislappen er på om lag 11 milliarder kroner. 2/3-deler av kostandene er knyttet til selve vindturbinene. Det resterende omfatter blant annet anleggsveier med mer.
 • Anleggsarbeidene med Roan vindpark startet rundt 1. april 2016 og alle parkene vil være ferdigstilt i 2020. De første vindmøllene vil bli levert og montert i 2018.
 • Prosjektet vil ifølge Statkraft produsere 3400 GWh fornybar energi i året når det står ferdig. Dette tilsvarer det årlige forbruket til rundt 170.000 husstander.
 • Totalt anlegges 181 kilometer anleggsvei i tilknytning til de fire vindparkene på Fosen.
 • Roan vindpark vil tilknyttes ny sentralnettstrafo på Hofstad. Storheia vil tilknyttes ny sentralnettstrafo i Åfjord. Kvenndalsfjellet og Harbakfjellet vil få felles nettilknytning til Hubakken i Åfjord.
 • Mottak for logistikk blir i hovedsak på havneområdet på Monstad. Der har Åfjord kommune satt av areal på 30 dekar til formålet. I tillegg bygges det ny kai på det lokale Aunskjæret.
 • Konsesjonen til utbyggingen ble gitt i august 2013, men ble skrinlagt sist sommer grunnet manglende lønnsomhet.
 • Kraftselskapene og Statnett kunngjorde senere en ny utredning av prosjektet basert på nye forutsetninger, blant annet adgang til å bygge en større andel av prosjektet nord for Trondheimsfjorden, der vindressursen er større og gir forbedret lønnsomhet.
 • Kilder: Fosna-Folket, NTB, Åfjord kommune og Statkraft
næringsliv

Dette står å lese i innledningen i invitasjonen fra Fosen Vind DA.

LES OGSÅ:
* Stort presseoppbud i vindparken på vindstille dag -Fosna-Folket
* Godt i gang med «superlinja» i Fosen -Fosna-Folket

Deler av Roan vindpark sett fra oven.  Foto: Terje Dybvik

 

Landets største

Det er onsdag 20. juni at det settes opp buss fra både Roan rådhus og kommunehuset i Åfjord for påmeldte til åpen dag i vindparken.

Der er man nå godt i gang med å montere de totalt 71 vindturbinene som skal opp.

Fosen Vind-utbyggingen, som representerer Europas største landbaserte vindkraftanlegg i Midt-Norge, består av fire vindparker på Fosen, én i Snillfjord og én på Hitra. Det er Roan vindpark som har kommet lengst, og som vil bli Norges største vindpark når den står ferdig. Året etter vil den imidlertid bli slått av Storheia vindpark i Åfjord og Bjugn når den står ferdig.

Kommunikasjonsansvarlig Geir Fuglseth i Statkrafts utbyggingsprosjekt Fosen.  Foto: Terje Dybvik

 

– I den mest aktive fasen

Da pressen forleden var invitert til å besøke Roan vindpark, kunne kommunikasjonsansvarlig Geir Fuglseth i Statkrafts utbyggingsprosjekt Fosen opplyse om at det nå pågår arbeid med samtlige av de seks vindparkene.

– Nå er vi i den mest aktive fasen med rundt 350 i arbeid. Når alle Fosen Vind-parkene står ferdige i 2020, vil de produsere strøm tilsvarende tre prosent av hele Norges kraftproduksjon, opplyste Geir Fuglseth.

Påmeldingsfrist for åpen dag 20. juni er satt til 18. juni.

næringsliv