Stort presseoppbud i vindparken på vindstille dag

Statkraft, Fosen Vind DA og Vestas inviterte tirsdag pressen til å se hvor langt byggeprosessen i Roan vindpark har kommet.
Roan vindpark
 • Produksjon (GWh): 900
 • Installert effekt: 255,6 MW
 • Antall vindturbiner: 71
 • Adkomst- og internveier: 70 kilometer
 • Byggestart: April 2016
 • Turbinmontasje: 2018
 • Driftsoperatør: TrønderEnergi
 • Arbeidsplasser i driftsperiode: Cirka 15
Vindkraftutbyggingen
 • Statkraft, Trønderenergi og Nordic Wind Power DA går sammen om å bygge Europas største landbaserte vindkraftanlegg i Midt-Norge. Prosjektet omfatter fire vindparker på Fosen, én i Snillfjord og én på Hitra.
 • Fosen Vind DA, som er et joint venture-selskap, skal eie vindparkene. Statkraft vil eie 52,1 prosent av selskapet og ha ansvaret for utbyggingen av vindparkene. TrønderEnergis eierandel er 7,9 prosent. Nordic Wind Power DA, et europeisk investorkonsortium etablert av Credit Suisse Energy Infrastructure Partners og støttet av det sveitsiske kraftselskapet BKW, har kjøpt de resterende 40,0 prosentene av selskapet av Agder Energi, TrønderEnergi og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE).
 • Prislappen er på om lag 11 milliarder kroner. 2/3-deler av kostandene er knyttet til selve vindturbinene. Det resterende omfatter blant annet anleggsveier med mer.
 • Anleggsarbeidene med Roan vindpark startet rundt 1. april 2016 og alle parkene vil være ferdigstilt i 2020. De første vindmøllene vil bli levert og montert i 2018.
 • Prosjektet vil ifølge Statkraft produsere 3400 GWh fornybar energi i året når det står ferdig. Dette tilsvarer det årlige forbruket til rundt 170.000 husstander.
 • Totalt anlegges 181 kilometer anleggsvei i tilknytning til de fire vindparkene på Fosen.
 • Roan vindpark vil tilknyttes ny sentralnettstrafo på Hofstad. Storheia vil tilknyttes ny sentralnettstrafo i Åfjord. Kvenndalsfjellet og Harbakfjellet vil få felles nettilknytning til Hubakken i Åfjord.
 • Mottak for logistikk blir i hovedsak på havneområdet på Monstad. Der har Åfjord kommune satt av areal på 30 dekar til formålet. I tillegg bygges det ny kai på det lokale Aunskjæret.
 • Konsesjonen til utbyggingen ble gitt i august 2013, men ble skrinlagt sist sommer grunnet manglende lønnsomhet.
 • Kraftselskapene og Statnett kunngjorde senere en ny utredning av prosjektet basert på nye forutsetninger, blant annet adgang til å bygge en større andel av prosjektet nord for Trondheimsfjorden, der vindressursen er større og gir forbedret lønnsomhet.
 • Kilder: Fosna-Folket, NTB, Åfjord kommune og Statkraft
næringsliv

Tidligere denne måneden ble den aller første av 71 vindturbiner reist. Nummer sju var under oppføring da regional presse og journalister og fotografer fra nasjonale fagblad tok turen til topps på vindparken.

LES OGSÅ:
* Var på jobb på en fjelltopp i Fosen da hun ble tatt ut i streik -Fosna ...
* Det meste er klappet og klart på dette storanlegget -Fosna-Folket
* Den aller første vindturbinen er fiks ferdig -Fosna-Folket
* Niillas tok med lavvoen fra Finnmark til Storheia og stanset ...

– Norges største vindpark

Langt flere preinstallasjoner, det vil si at de to nederste delene av turbinene står ferdig montert, står nå klare til å bli fullført.

Kommunikasjonsansvarlig Geir Fuglseth i Statkraft utbyggingsprosjekt Fosen ga en innføring i framdrifta til alle de seks prosjektene, som til sammen danner det største landbaserte vindkraftanlegget i Europa.

– Prosjektet omfatter fire vindparker på Fosen, én i Snillfjord og én på Hitra. Det er Roan vindpark som har kommet lengst, og som vil bli Norges største vindpark når den står ferdig. Året etter vil den imidlertid bli slått av Storheia vindpark i Åfjord og Bjugn når den står ferdig, forklarer Geir Fuglseth.

– I den mest aktive fasen

Det pågår for tida arbeid med samtlige av de seks vindparkene.

– Nå er vi i den mest aktive fasen med rundt 350 i arbeid. Når alle Fosen Vind-parkene står ferdige i 2020, vil de produsere strøm tilsvarende tre prosent av hele Norges kraftproduksjon, forklarer Geir Fuglseth.

11 milliarder kroner investeres i prosjektet. Den største kostnaden knyttes til de totalt 278 turbinene. Den som ellers har fått de største kontraktene, er Åfjord-entreprenør Johs. J Syltern.   

– Åfjord-entreprenøren har fått kontrakter til en verdi av nærmere én milliard kroner, opplyser Geir Fuglseth.

– En arbeider skadet

Robert Yeates i danske Vestas, som leverer turbinene, forklarte om turbinene og hvordan de monteres.

– Arbeidet har gått veldig greit og er ifølge tidsplanen, sier Yeates, som er Prosjekt Manager i Vestas Northern Europe AS.

HMS-ansvarlig Rafal Jajus i Vestas gjennomgikk alle sikkerhetsrutiner før pressen fikk slippe inn.

På spørsmål om det hadde vært noen uhell, måtte Jajus informere at de hadde hatt et arbeidsuhell for en ukes tid siden.

– I forbindelse med arbeid med en jekk ble en arbeider skadet da jekken spratt ut av posisjon. Vedkommende måtte til legebehandling, men alt skal stå bra til nå, sier Rafal Jajus.

næringsliv