Engasjerte tilhørerne med et flammende innlegg

Daglig leder Rolf Øia i Åfjord Næringsutvikling AS engasjerte medlemmene av fellesnemnda for sammenslåing av Roan og Åfjord kommuner under samlingen i Roan torsdag.

Daglig leder Rolf Øia i Roanstua sist torsdag.  Foto: Terje Dybvik

næringsliv

Selskapet, som eies av blant annet Åfjord kommune og Åfjord Sparebank, har førstelinjekontakten med næringslivet i kommunen.

LES OGSÅ:

* – Vi har ekstremt mye å gå på -Fosna-Folket
* – Vi er først på Fosen -Fosna-Folket
* Hovedpersonen selv måtte ut på gangen -Fosna-Folket

– Toveis dialog

Åfjord Næringsutvikling vil naturlig nok også inkludere dagens Roan kommune når kommunen blir sammenslått med dagens Åfjord fra 1. januar 2020. Det var i den forbindelse Øia var invitert til å si noe om arbeidet de driver med.

– Det er viktig at vi nå også oppretter toveis dialog med næringslivet i Roan. Det er avgjørende at næringslivsaktørene selv er med, slik at vi kan smelte i hop. Dette blir helt avgjørende for å kunne lykkes, forklarte Rolf Øia.

– Alt henger sammen. Vi må ikke tenke at vi skal bli like gode som de andre. Tankegangen må være at vi skal bli bedre enn de andre, understrekte Rolf Øia.  Foto: Terje Dybvik

 

– Alt henger sammen

Rolf Øia forklarte viktigheten av at det måtte være attraktivt å bo i Åfjord og Roan for å kunne tiltrekke seg nytt næringsliv, med drivere og ansatte som ville bosette seg i de to kommunene.

– Alt henger sammen. Vi må ikke tenke at vi skal bli like gode som de andre. Tankegangen må være at vi skal bli bedre enn de andre, understrekte Rolf Øia.

Han skisserte videre alle feltene de jobber på, og at det også var et politisk spørsmål hvor man skulle rette fokus på de ulike feltene.

– Det er viktig å være synlig på de plattformene hvor man ikke minst møter ungdommen. YouTube er en slik kanal. Vi skal nå få produsert en film med bruk av drone for å vise oss fram, opplyste Rolf Øia.

Engasjerte

Rolf Øia engasjerte flere i salen til å komme med spørsmål rundt det viktige arbeidet som Åfjord Næringsutvikling står for i forhold til både eksisterende næringslivs og nyetablerere.

Han gikk også gjennom hvordan det sto til på de ulike feltene, og hvor de så et potensial for større vekst. Dette gjelder ikke minst blå sektor, hvor Åfjord og Roan har store tilgjengelige områder hvor det kan satses i enda større grad enn i dag.