Vant milliardkontrakt

Fjord1 har vunnet prestisjekontrakten om drift av de fire fylkesveg-fergesambandene på Nordmøre.

Edøya-Sandvika er ett av sambandene som inngår i den store kontrakten.  Foto: NPK

næringsliv

Kontrakten starter opp 1. januar 2020 og varer i elleve år.

LES OGSÅ:
* Slik blir den nye ferjekaia -Fosna-Folket
* Her bygges nye Fosen-ferger, og slik blir de når de er ferdige -Fosna ...

Fire samband

Kontraktsummen er på 1,884 milliarder kroner. Det er Våre Veger, et fagtidsskrift for vei, anlegg og trafikk, som melder om dette.

I Fosen drifter Fjord1 i dag fergesambandet Flakk – Rørvik.

Den store Nordmøre-kontrakten omfattes av fergesambandene Edøya-Sandvika, Arasvika-Hennset, Seivika-Tømmervåg og Kvanne-Rykkjem. Fire rederier konkurrerte om kontrakten: Boreal Sjø AS, Fjord1 ASA, Norled AS og Torghatten Trafikkselskap AS. Anbudene varierte fra rundt 1,9 milliarder kroner til 2,6 milliarder kroner.

Tilfreds med konkurransen

Samferdselssjef Arild Fuglseth i Møre og Romsdal sier i en kommentar til Våre Veger at han er tilfreds med konkurransen om denne kontrakten. Utgiftene til fylkeskommunen øker likevel som en følge av miljøkravene og et forbedret tilbud.

– Konkurransesituasjonen har generelt bedret seg. Mangelen på konkurranse er ikke i samme grad som tidligere prisdrivende, sier Fuglseth.

Fjord1 ASA er Norges største ferjeselskap med hovedtyngde på Vestlandet. Hovedkontor ligger i Florø.