Varsler om full aktivitet på Fosen i 2018

Siden oppstarten av første utbyggingsbyggetrinn av Namsos-Surna i juni 2016, har Statnett nå kommet halvveis.

Fremdriften er i henhold til planen. Første milepæl er ferdigstillelse av første strekningen mellom Namsos og Hofstad, i Roan, i løpet av sensommeren 2018. Bildet er fra arbeidet i Bangdalen.   Foto: Terje Dybvik

næringsliv

Utbyggingen skjer i forbindelse med den store vindkraftutbyggingen.