Statnett ansetter geiter for å holde vegetasjonen nede

Statnett skal finne ut om geiter kan brukes til å holde vegetasjonen nede under kraftledningene.
næringsliv

Gjennom et prøveprosjekt med 15 geiter, skal Statnett undersøke hva slags effekt beiting har på veksten av buskas og kratt i kraftgatene. Det er Newswire, er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå, som skriver dette.

– Tas mer og mer i bruk

– I dag utfører vi vanligvis flatehogst i kraftgatene hvert åttende år. Alt som kan vokse høyt nok til at det kommer bort i ledningen må bort, sier seniorrådgiver for miljø og tillatelser i Statnett, Ellen Torsæter Hoff til Newswire.

Trefall er en av hovedårsakene til lengre strømbrudd i Norge, spesielt i distribusjonsnettet. Men også i sentralnettet som Statnett drifter, er skogrydding i og rundt kraftgatene avgjørende for å sikre trygg strømforsyning.

LES OGSÅ:
* Klargjør for de store kraftmastene
* I god rute med den første store trafostasjonen
* Brikkene faller på plass i vindparken

– Geiter tas mer og mer i bruk i landskapspleie. Hvis vi kan bruke geiter til å holde vegetasjonen nede og kanskje ta noen trær før de vokser seg store, er det veldig interessant, sier Hoff til Newswire.

Hvis man sager ned krattet kommer det opp igjen, mens beiting tar livet av det.

– Sager du ned et tre med motorsag, vil det vokse ut mange nye skudd fra rota, og så må du fjerne treet på nytt etter noen år. Geitenes ringbarking fører til at rota dør. Det er mer effektivt, for da kommer det ikke opp nye trær, forteller Hoff til samme kilde.

Statnett samarbeider med Nofence i utprøvingen av den nye beiteteknologien.   Foto: Newswire

 

Virtuelt gjerde

Med dette prøveprosjektet skal også en helt nytutviklet teknologi, kalt Nofence, prøves ut. Resultatene skal analyseres av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås.

– Vi kan ikke gjerde inn geitene under kraftledningene. Skal beiting bli en effektiv form for landskapspleie, må vi dessuten kunne flytte geitene fra ett sted til et annet, uten å måtte flytte på gjerder, sier Hoff til Newswire.

Nofence er en løsning uten gjerder. Hvert enkelt dyr har i stedet på seg en elektronisk klave med GPS. Den gir geita beskjed hvis den beveger seg ut av beiteområdet.

ELLEN TORSÆTER HOFF: Seniorrådgiver for miljø og tillatelser i Statnett.   Foto: Newswire

 

– Hvis dyret kommer til beitegrensa, vil det høre en pipelyd. Lyden blir gradvis høyere og høyere, helt til dyret snur. Hvis geita ikke snur, vil den få beskjed via et lite strømstøt. Dette varselet er svakere enn det et strømgjerde gir, sier Magnus Gabrielsen i Nofence til Newswire.

Han er geitebonde og leier ut de 15 geitene til Statnetts prøveprosjekt. Gabrielsen forteller at dyrene lærer seg teknologien veldig fort.

MAGNUS GABRIELSEN: Geitebonde og Nofence-ansatt.   Foto: Newswire

 

– For geitene er lydvarslingen forutsigbar og kontrollerbar. Klavene fungerer som et virtuelt gjerde, der dyrene bruker hørselen i stedet for synet, sier geitebonden.

En hyggelig bieffekt er at det også bidrar til en mer bærekraftig matproduksjon.

­– Vi bruker dyrene til noe som er nyttig, samtidig som vi produserer kjøtt av økologiske og fornybare ressurser. Det er en motiverende måte å drive dyrehold på, sier Magnus Gabrielsen i Nofence.

næringsliv