foto
Bjørn Innhaug – HMS-ansvarlig på prosjektet for Statkraft. Foto: Terje Dybvik
foto
Anleggskontoret på Haraheia. Foto: Terje Dybvik
foto
Foto: Terje Dybvik
foto
Parallelt med grunnarbeid, føres det nå opp servicebygg og trafostasjonsbygg i Einarsdalen (bildet), samt trafostasjonsbygg på Haraheia. Det er entreprenør Stjern AS som står for dette arbeidet. Foto: Terje Dybvik
foto
eien som skal knytte de to vindparkdelene, Roan Øst og Roan Vest sammen, var en del av prosjektet som var møtt med størst spenning. Den blir Fosens svar på Trollstigen med inntil 14 prosent signing på det bratteste. Foto: Terje Dybvik