Blir SMS-varsling om vegstenginger:

Signerte kontrakt for utbedring av fylkesvei

Røstad Entreprenør AS og Statens vegvesen signerte mandag 23. januar kontrakt om utbedring av Fylkesvei 193 fra Verrabotn til Meltingen. Kontrakten har en verdi på 14,3 millioner kroner.

Byggeleder Per Gevik i Statens vegvesen (t.v.) og prosjektleder Jon Sellæg i Røstad Entreprenør AS signerer kontrakten om utbedring av FV 193 fra Verrabotn til Meltingen.   Foto: Foto: Ingvild Sæther, Statens vegvesen

næringsliv

Prosjektet er ett av delprosjektene i regi av Fosenvegene AS.

To faser

Veiprosjektet skal gjennomføres i to faser.

- Kontrakten med Røstad er fase 1 og inneholder breddeutvidelse av vegen, sprenging av fjell for å gi bedre sikt i kurver, utbedring av grøfter for å få drenert bort vann og utskifting av stikkrenner, forklarer byggeleder Per Gevik i Statens vegvesen.


Utenbygds firma får trolig Fosenvegene-prosjekt:

Arbeidet ved Meltingen starter i februar

Alt tyder på at det er en entreprenør fra Verdal som får første kontrakt for oppdraget med å oppgradere FV 193 Verrabotn – Meltingen.

 

Arbeidene i fase 1 begynner i februar og skal være ferdig til høsten.

Arbeidene i fase 2 inneholder ny overbygning av vegen og legging av asfalt på hele den 13 kilometer lange strekningen. Bygging av to nye bruer samt utbedring av vegtraseen ved Prestvågelva og Sørvågen inngår også i fase 2. Arbeidene i fase 2 er planlagt startet opp rundt årsskiftet 2017-2018 med antatt ferdigstillelse høsten 2018.

- Hovedmålsetninga i prosjektet er å bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten på strekningen, sier Gevik.

Fra Fylkesvei 193 mellom Verrabotn til Meltingen. Arkivbilde.  Foto: Ronald Mortensen

 

SMS-varsling

Statens vegvesen opplyser at i forbindelse med anleggsarbeidet, blir det periodevis behov for å stenge veien på grunn av stikkrenneskifte og sprengninger. Noe av arbeidet skal legges nattarbeid for å redusere ulempene for trafikantene, men det vil også foregå en del arbeid på dagtid.

Statens vegvesen opplyser om at de har en gratis SMS-tjeneste hvor trafikantene kan få varsel om når veien er stengt.

For å melde seg på, sender man en SMS med kodeord TM FV193MELTINGEN til 26112.