Tar juleferie etter 20 kilometer med vindparkvei

Utbyggingen av Europas største vindkraftprosjekt på land tar fortjent juleferie. Siden anleggsarbeidet tok til i april i år er rundt 20 kilometer vei ferdigstilt i to av vindparkene på Fosen.

Det er her ved Roan vinpark at utbyggingen har kommet lengst.  Foto: Terje Dybvik

næringsliv

Dette framkommer i ei pressemelding fra Fosen Vind AS.

Februar

I meldinga opplyses det ellers om at eierne av Fosen Vind fattet investeringsbeslutning i februar i år og Statkraft, som bygger vindparkene på vegne av Fosen Vind, startet med anleggsarbeidene i april. Siden oppstarten er rundt 20 kilometer vei bygget ferdig. Det betyr at utbyggingen av Europas største vindkraftprosjekt på land er godt i gang, selv om det er langt igjen til alle de seks vindparkene står ferdige 2020. Totalt skal det bygges 24 mil med vei og monteres 278 vindmøller.


Følg framdrifta for Roan vindpark

Entreprenørselskapet Johs. J. Syltern fra Åfjord, med støtte fra flere underentreprenører, har så langt holdt tidsplanen for utbyggingen av den store Roan vindpark.

 

Lengst i Roan vindpark

Det er de to største vindparkene som er påbegynt, og i Roan vindpark er utbyggingen kommet lengst. Her er to adkomstveier ferdigstilt, og arbeidet med infrastrukturen har pågått et par måneder. Infrastrukturen i vindparkene omfatter alt som må på plass før vindturbinene kan monteres, som internveier, fundamenter og linjenett. I løpet av januar starter arbeidet med de to trafobyggene inne i vindparkene og deretter går det slag i slag med støping av turbinfundamenter og etablering av kabelgrøfter. Infrastrukturen må være ferdig til de første vindturbinene ankommer i april 2018.

Bratt vei til Storheia

Utbygginga av Storheia i bilder:

Vindparkprosjektet skrider fram

 

I Storheia vindpark er rundt 1,2 kilometer adkomstvei etablert siden oppstarten i august. Krevende grunn- og terrengforhold har skapt utfordringer, men de bratteste og mest utfordrende partiene er passert i løpet av de første 130 høydemetrene. Adkomstveien er planlagt ferdigstilt i løpet av mars 2017, og arbeidet med infrastrukturen i vindparkområdet starter i april.

Et nyhetsbrev til husstander i nærheten av Storheia vindpark er sendt ut og vil være i ca 1.700 postkasser før jul.

Ikke arbeid i jula

Det er det lokale entreprenørselskapet Johs J. Syltern AS som bygger både adkomstveien til Storheia og infrastrukturen i Roan vindpark. Begge prosjektene tar juleferie fra lille julaften og starter ikke opp arbeidene igjen før 2. januar.