Inviterer til folkemøte om bredbånd

Torsdag denne uka blir det folkemøte ved Bessaker grendehus i Roan, hvor temaet blir bredbånd.

Området Mostervik - Vik er en av strekningene som skal tilbys bredbånd.  Foto: Terje Dybvik

næringsliv

Folkemøtet er i forbindelse med at Rissa Kraftlag SA nå skal tilby bedrifter og private husstander på Vik og Bessaker høyhastighets fiberbredbånd.

– Kom opp på Gnistfangertreff

I tillegg til en orientering om utbyggingen, skal representanter fra utbygger og innholdsleverandører vil være tilstede for å svare på spørsmål.


Gladnyhet til over 70 husstander

Nå vil innbyggerne ved Gjølga og Elveng få bedre bredbåndsdekning.

 

– Det var under et såkalt gnistfangertreff på Bessaker i april at det ble lufta om det var interesse for utbygging av bredbånd i området. Responsen var stor, og jeg ble valgt til å jobbe videre med saken i lag med Thore E. Pettersen og Odd Arne Haugen, forteller Trygve H. Rullestad.

Gnistefangertreff er jevnlige samlinger på Bessaker, hvor interesserte debatterer løst og fast.

Mostervik, Vik og Straum

Det er laget en intensjonsavtale mellom Roan kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune om en utbygging bredbånd.


Jubler for milliontilskudd

Bjugn ble den store vinneren i tildelinga av bredbåndsmidler i Sør-Trøndelag. Kommunen har fått tildelt snaue 8,5 millioner kroner som skal sørge for bedre bredbånd.

 

Områdene som er skissert er:

- Ny og oppgradert bredbåndsløsning i områdene Mostervik - Vik.

- Ny og oppgradert bredbåndsløsning i området Straum.

Fylkeskommunen skal ifølge den foreløpige avtalen ivareta anbudsprosess og videre oppfølging mot utbyggeren

Over 600.000 kroner

Total kostnad for prosjektene er stipulert til 622.500 kroner eksklusiv merverdiavgift.

Man ser for seg en deling av utgiftene, hvor tilskuddsmidler fra Staten utgjør 372 500 eksklusiv merverdiavgift, Sør-Trøndelag fylkeskommune 12. 000 kroner eksklusiv merverdiavgift og Roan kommune 125.000 kroner eksklusiv merverdiavgift.