Bereder grunnen for Fosens største trafostasjon

I forbindelse med den store vindkraftutbygginga, skal to store transformatorstasjoner etableres i Fosen.

Fra venstre: kommunikasjonssjef Martha Hagerup Nilson i Statnett, assisterende anleggsleder Vebjørn Karlsaune i Syltern, anleggsleder Ivar Strand i Syltern og byggeleder Børre Langgård i Statnett i anleggsområdet i Roan.   Foto: Terje Dybvik

– De to trafostasjonene blir sentrale elementer i det å fordele vindkrafta ut på sentralnettet og det å styrke den lokale og regionale strømforsyninga, sier kommunikasjonssjef Martha Hagerup Nilson i Statnett.  Foto: Terje Dybvik

Roan vindpark

Produksjon (GWh): 900

Installert effekt: 255,6 MW

Antall vindturbiner: 71

Adkomst- og internveier: 70 kilometer

Byggestart: Rundt 1. april 2016

Turbinmontasje: 2018

Driftsoperatør: Statkraft

Arbeidsplasser i driftsperiode: Cirka 15

næringsliv

Den ene kommer i tilknytning til Roan vindpark – den andre ved Storheia vindpark i Åfjord og Bjugn. Begge vil være like store.

1,3 kilometer med vei

Ved Storskaret sør i Roan kommune, er man nå godt i gang med å berede grunnen for den første trafostasjonen. Det er Åfjordsentreprenøren Johs. J. Syltern som har kontrakten på grunnarbeidet – det vil si anlegging av rundt 1,3 kilometer med vei i tillegg til å rydde den rundt 30 mål store tomta hvor transformatoren skal stå.


Statsråden satte i gang «skomakermøllene»

Et femtitalls møtte fredag ettermiddag opp da Skomakerfjellet vindpark i Roan ble offisielt åpnet av olje- og energiminister Tord Lien (Frp).

 

– Arbeidet tok til i juli, og er godt i rute. Grovarbeidet med veien er nå så å si fullført, forklarer byggeleder Børre Langgård i Statnett.

– Sentrale elementer

Da Fosna-Folket tok turen innom anleggsområdet tidligere denne uka, fikk vi følge med kommunikasjonssjef Martha Hagerup Nilson i Statnett.

– De to trafostasjonene blir sentrale elementer i det å fordele vindkrafta ut på sentralnettet og det å styrke den lokale og regionale strømforsyninga, sier Nilson.

Statnetts estimerte investering er på 3,4-3,7 milliarder kroner i prosjektet for 420 kV kraftledning på strekningene Namsos-Åfjord og Surna-Snilldal, og de to nye transformatorstasjonene.

Totalentreprise på fire stasjoner

Stjern Entreprenør AS i Åfjord sammen med GE Power Norway, har totalentreprisen for apparatanlegg, stasjonsbygg og fundament for alle de fire transformatorstasjonene – det vil si de to i Fosen i tillegg til én i Snillfjord og én i Surnadal.


Syltern til topps for ny storpark

Johs. J. Syltern er nå inne i sluttfasen med de to adkomstveiene opp til Roan vindpark. Deretter venter den store jobben med internveier og punktene hvor møllene skal monteres.

 

– 75.000 kubikkmeter med myr og andre løse masser må byttes ut på selve byggetomta, så det blir en av de store oppgavene for oss, opplyser anleggsleder Ivar Strand hos Syltern.

Massene som må ryddes bort for å sikre et solid underlag, legges i et deponi i området.

350 tonn

Selve transformatoren som skal settes på plass, veier 350 tonn og kommer på båt fra Nederland via Monstad i Åfjord.


Gjør klart for «superlinja»

Lierne Utmarkservice AS har så vidt vært i Fosen med rydding for den nye 420 kV-linja som i første omgang skal anlegges fra Namsos til Åfjord.

 

– Det er viktig at transporten av den går greit, da den skal forholdes i vater, sier Martha Hagerup Nilson.

Den skal settes på plass i løpet av kommende vår, det vil si rundt mars/april.

– I løpet av 2018 skal trafostasjonen være operativ, legger Børre Langgård til.

Mars 2017

Det fysiske arbeidet på de fire trafostasjonene starter i mars 2017 for Stjern Entreprenør AS og GE Power Norway, og skal vare ut 2018.


Vindkraftutbyggingen:

- Den største jobben vi noen gang har fått

Åfjordsentreprenøren Stjern skal bygge trafostasjoner i Åfjord, Roan, Snillfjord og Surnadal.

 

For Stjern er disse oppdragene de største selskapet noensinne har hatt.