Frykter dødelige konsekvenser av mudring

Fosen Vind DA har søkt Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om tillatelse til mudring og dumping i forbindelse med arbeid på ny kai på Monstad i Åfjord.

Fra industriområdet på Monstad.  Foto: Snorre Berg

Illustrasjonsbilde fra Norgeskjell i Åfjord. Arkivfoto. 

næringsliv

Snadder og Snaskum AS i Rissa ved Magne Hoem og Norgeskjell AS i Åfjord ved Arnulf Koteng frykter begge at dette arbeidet kan true store mengder med blåskjell. Begge selskapene har blåskjell i nærområdet til der hvor arbeidet skal skje.

«Spesielt god smak og kvalitet»

I en høringsuttalelse som er oversendt Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, ber de to produsente om at det planlagte arbeidet blir gjort på en slik måte at minst mulig leire og slam føres ut i fjorden og at overskuddsmasse ikke dumpes like i nærheten av skjellanleggene.


 

«… Blåskjellene i Åfjorden utmerker seg med å ha spesielt god smak og kvalitet. En annen konsekvens som ikke er omtalt her er at leirpartikler i sjø kan påvirke smaken av blåskjellmaten negativt …», framkommer også i brevet.

Frykter reprise

Magne Hoem og Arnulf Koteng frykter en reprise på en hendelse høsten 1995 i Roan. Gravearbeider i Straumselva førte til at leire ble ført ut i Brandsfjorden.

Daværende Taroskjell AS hadde på den tida et blåskjellanlegg med rundt 80 tonn blåskjell ved utløpet av Straumselva. Man opplevde den gangen en massedød av blåskjell som følge av gravingen.

Føre var

- Jeg håper de kan gjøre det slik at minst mulig leire kommer ut i sjøen. Kanskje er det noen bønder eller andre som har behov for fyllmasse. Skjellene i Åfjorden er en viktig råvarekilde for oss. Totalproduksjonen ligger på mellom 400 og 500 tonn per år. Det er ikke sikkert massedumpingen vil være til skade for skjellproduksjonen, men vi mener man bør være føre var, sier Magne Hoem.

God nok vurdert?

Den forestående mudringen vil trolig skje med bakgraver eller grabb fra lekter, mens dumpingen av overskuddsmasse i et lokalt sjødeponi skal skje med en såkalt splittlekter. Deler av massen fra mudringen kan brukes i utfyllingen, mens resterende ifølge søknaden skal dumpes i sjødeponiet.


 

Hoem og Koteng mener konsekvensene mudringen og sjødeponiet kan ha for blåskjellanlegg i området ikke er godt nok vurdert i søknaden.

Kommunikasjonssjef Torbjørn Steen i Fosen Vind DA har ikke anledning til å kommentere bekymringene fra Hoem og Koteng før etter helga.