Tunge maskiner i fjellheimen

Arbeidet med adkomstveiene til Roan vindpark går så det suser.
Roan vindpark

Produksjon (GWh): 900

Installert effekt: 255,6 MW

Antall vindturbiner: 71

Adkomst- og internveier: 70 kilometer

Byggestart: Rundt 1. april 2016

Turbinmontasje: 2018

Driftsoperatør: Statkraft

Arbeidsplasser i driftsperiode: Cirka 15

Vindkraftutbyggingen
 • Statkraft, Trønderenergi og Nordic Wind Power DA går sammen om å bygge Europas største landbaserte vindkraftanlegg i Midt-Norge. Prosjektet omfatter fire vindparker på Fosen, én i Snillfjord og én på Hitra.
 • Fosen Vind DA, som er et joint venture-selskap, skal eie vindparkene. Statkraft vil eie 52,1 prosent av selskapet og ha ansvaret for utbyggingen av vindparkene. TrønderEnergis eierandel er 7,9 prosent. Nordic Wind Power DA, et europeisk investorkonsortium etablert av Credit Suisse Energy Infrastructure Partners og støttet av det sveitsiske kraftselskapet BKW, har kjøpt de resterende 40,0 prosentene av selskapet av Agder Energi, TrønderEnergi og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE).
 • Prislappen er på om lag 11 milliarder kroner. 2/3-deler av kostandene er knyttet til selve vindturbinene. Det resterende omfatter blant annet anleggsvei med mer.
 • Anleggsarbeidene med Roan vindpark startet rundt 1. april 2016 og alle parkene vil være ferdigstilt i 2020. De første vindmøllene vil bli levert og montert i 2018.
 • Prosjektet vil ifølge Statkraft produsere 3400 GWh fornybar energi i året når det står ferdig. Dette tilsvarer det årlige forbruket til rundt 170.000 husstander.
 • Totalt anlegges 181 kilometer anleggsvei i tilknytning til de fire vindparkene på Fosen.
 • Roan vindpark vil tilknyttes ny sentralnettstrafo på Hofstad. Storheia vil tilknyttes ny sentralnettstrafo i Åfjord. Kvenndalsfjellet og Harbakfjellet vil få felles nettilknytning til Hubakken i Åfjord.
 • Mottak for logistikk blir i hovedsak på havneområdet på Monstad. Der har Åfjord kommune satt av areal på 30 dekar til formålet. I tillegg planlegges det ny kai på det lokale Aunskjæret.
 • Konsesjonen til utbyggingen ble gitt i august 2013, men ble skrinlagt sist sommer grunnet manglende lønnsomhet.
 • Kraftselskapene og Statnett kunngjorde senere en ny utredning av prosjektet basert på nye forutsetninger, blant annet adgang til å bygge en større andel av prosjektet nord for Trondheimsfjorden, der vindressursen er større og gir forbedret lønnsomhet.
 • Kilder: Fosna-Folket, NTB, Åfjord kommune og Statkraft
næringsliv

Roan vindpark er den første av vindparkene til Fosen Vind DA som bygges ut, etter at den store investeringsbeslutningen ble fattet i februar.

Nest størst

Dette blir også den nest største parken som skal etableres i Fosen, nest etter Storheia vindpark i Åfjord og Bjugn.


Klargjorde for ro-ro-kai

En ny ro-ro-kai er planlagt etablert i Einarsdalen i Roan for ilandføring av utstyr til både Roan vindpark og den store trafostasjonen som skal etableres på Hofstad.

 

Det var entreprenørselskapet Johs. J. Syltern fra Åfjord som fikk oppdraget med adkomstveiene.

– Det ble en litt treg start i Einarsdalen på grunn av teleløsning og vanskelige grunnforhold, men nå er dette jobbet inn og vi holder skjema, forteller byggeleder Halvor Haarstad i Statkraft.


Treg start, men nå er det full fart

Arbeidet med de to adkomstveiene til Roan vindpark er nå godt i gang.

 

Vi får bli med inn i anleggsområdet i Tostendalen.

– 100 meter vei for dagen

Totalt 13 kilometer med vei skal etableres inn til vindkraftområdet til Roan vindpark.

– Vi har nå lagt nærmere åtte kilometer grov anleggsveg, som skal suppleres med bærelag og slitelag av grus på toppen. I snitt anlegges 100 meter vei for dagen, så det går effektivt for seg. Anleggsarbeidet pågår hele uka gjennom. Anleggsarbeiderne jobber skift – åtte dager på og seks dager fri, forteller Halvor Haarstad.


Fortroppen på plass

Mandag begynte byggingen av Roan vindpark, ved at det aller første arbeidet med adkomstveiene tok til.

 

Veiene som anlegges er seks meter brede, og er tilpasset de store transportene som skal opp på fjellet.

– Dere holder skjema?

– Ja, vi skal være ferdig til oktober som fastsatt, slik at man da kan gå i gang med internveiene som anlegges og plassene hvor vindmøllene skal opp.


Skal rydde skogen for ny «superlinje»

Maskinentreprenørfirmaet Lierne Utmarkservice AS har fått storkontrakten på skogrydding for den nye 420 kV-linja, som etter alt å dømme kommer mellom Namsos og Åfjord.