foto
Det er utbygging av delstrekningene Namsos-Åfjord og Surna-Snilldal som nå er vedtatt.