Statnett sier ja til utbygging

Statnett sitt styre besluttet i dag fredag at første byggetrinn for en ny kraftledning mellom Namsos og Surna skal gjennomføres.

Det er utbygging av delstrekningene Namsos-Åfjord og Surna-Snilldal som nå er vedtatt.  

Prosjektet Namsos-Surna:

Namsos-Åfjord/Surna-Snilldal

180 km 420 kV kraftledning

Fire nye transformatorstasjoner i Hofstad, Åfjord, Snilldal og Surna

Mindre utvidelse av Namsos transformatorstasjon

Oppstart mai 2016

Planlagt ferdigstillelse i løpet av 2019

Estimert kostnad 3,4-3,7 mrd.NOK

 

Åfjord-Snilldal

71 km 420 kV kraftledning

7 km undersjøisk strømkabel

Planlegges ferdigstilt senest i 2028

Estimert kostnad 1,9-2,7 mrd. NOK

 

Kilde: Statnett

næringsliv

Det er utbygging av delstrekningene Namsos-Åfjord og Surna-Snilldal som er vedtatt. Flere av anleggskontraktene for det innledende prosjektarbeidet har gått til lokale bedrifter, og bidrar til lokal verdiskaping, melder Statnett om i ei pressemeding.

- Tre hovedbegrunnelser

- Beslutningen har tre hovedbegrunnelser, sier konserndirektør Elisabeth V. Vardheim i Statnett. Prosjektet bidrar for det første til å realisere vindkraftutbyggingen i Trøndelag, for det andre forbedrer vi strømforsyningen i hele regionen og ikke minst gir Namsos-Surna økt kapasitet i strømnettet mellom nord og sør i Norge, forklarer Vardheim i den utsendte meldinga.


Skal rydde skogen for ny «superlinje»

Maskinentreprenørfirmaet Lierne Utmarkservice AS har fått storkontrakten på skogrydding for den nye 420 kV-linja, som etter alt å dømme kommer mellom Namsos og Åfjord.

 

Statnett vil starte utbyggingsarbeidet for begge delstrekningene i mai og de skal etter planen ferdigstilles i løpet av 2019.

- Vi har jobbet lenge med prosjektet, og vi er glad for at vi nå passerer denne milepælen. Beslutningen vil bidra til å bedre strømforsyning og til oppfyllelse av nasjonale fornybarmål, samtidig som det vil gi store økonomiske ringvirkninger i Midt-Norge, sier Vardheim.

Flere kontrakter på plass

I løpet vinteren har Statnett lyst ut kontrakter i entreprenørmarkedet og flere av kontraktene er på plass.

- Det er særlig hyggelig å se at flere av de kontraktene som frem til nå er tildelt har gått til lokale og regionale entreprenører. Dette viser at Midt-Norge har et konkurransedyktig næringsliv, og vi er glad for å kunne bidra til å øke sysselsettingen, uttaler Vardheim.


Syltern trolig sikret kontrakt på 100 mill.

Åfjord-entreprenøren Johs. J. Syltern skal etter alt å dømme gjøre grunnarbeidet til de fire store trafostasjonene i forbindelse med vindkraftutbyggingen på Fosen.

 

En av to kontrakter for skogrydding, to av seks kontrakter på vei- og baseplasser og en kontrakt på vei- og grunnarbeid for våre nye transformatorstasjoner har så langt gått til regionale aktører. Til sammen utgjør disse kontraktene rundt 140-150 millioner. Statnett opplyser om at erfaringsmessig vil 15-25 prosent av deres investeringer legges igjen lokalt.

Statnetts estimerte investering er på 3,4-3,7 milliarder kroner i prosjektet for strekningene Namsos-Åfjord og Surna-Snilldal.

500 master

Samlet for de to delstrekningene skal det bygges 500 master fordelt på cirka 180 kilomter med kraftledning og fire nye transformatorstasjoner.


Statnett skal informere om den nye kraftlinja

Avholder to møter om den 120 kilometer lange kraftlinja.

 

Siste del av totalprosjektet Namsos-Surna, det vil si strekningen mellom Åfjord og Snilldal, skal senest stå ferdig i løpet 2028.