Fortroppen på plass

Mandag begynte byggingen av Roan vindpark, ved at det aller første arbeidet med adkomstveiene tok til.

Fortroppen på plass. Fra venstre: Frank Syltern, Daniel Størvold, Lise Hegvik, Arnstein Tinnen, Bjørn Egil By og Halvor Haarstad. Samtlige representerer Syltern, bortsett fra Lise Hegvik og Halvord Haarstad i Statkraft.   Foto: Terje Dybvik

Roan vindpark

Produksjon (GWh): 900

Installert effekt: 255,6 MW

Antall vindturbiner: 71

Adkomst- og internveier: 70 kilometer

Byggestart: Rundt 1. april 2016

Turbinmontasje: 2018

Driftsoperatør: Statkraft

Arbeidsplasser i driftsperiode: Cirka 15

Bjørn Egil By er for en gangs skyld på anleggsarbeid i heimhaugene.   Foto: Terje Dybvik

næringsliv

Roan vindpark er den første av vindparkene til Fosen Vind AS som bygges ut, etter at den store investeringsbeslutningen ble fattet i februar. Dette blir også den nest største parken som skal etableres i Fosen, nest etter Storheia vindpark i Åfjord og Bjugn.

Einarsdalen og Tostendalen

Entreprenørselskapet Johs. J. Syltern fra Åfjord har fått oppdraget med adkomstveiene.

Det første som skal gjøres er å etablere adkomst til vindparkområdet fra Einarsdalen og Tostendalen.


Bli med og se hvor de 209 vindturbinene skal stå på Fosen

Rett etter påske starter vindkraftutbyggingen på Fosen. I denne videoreportasjen ser du hvor det blir aktivitet i årene som kommer.

 

- Denne delen av prosjektet er planlagt ferdigstilt i oktober 2016, forklarer byggeleder Halvor Haarstad i Statkraft.

Det er Statkraft som skal lede det store utbyggingsarbeidet på vegne av Fosen Vind. Alle husstander i Roan vil snart få tilsendt et informasjonsskriv om framdrifta.

- I tillegg har vi vært rundt om på dørene til de som bor nærmest anleggsområdet. Folk som vi snakker med er i all hovedsak positive, sier Haarstad.

Hovedbase på Reppkleiva

Det er mye av ren infrastruktur for anleggsarbeidet som først skal på plass. En hovedbase bestående av kontor-, utstyrs- og boligbrakker skal på plass på Reppkleiva ved fylkesvei 715. To mindre baser skal etableres like i selve anleggsområdet.

Syltern skal anlegge totalt 13 kilometer med adkomstveier.


Vindkraftutbyggingen:

Åfjord-entreprenør vant første anleggskontrakt

Den første anleggskontrakten i utbyggingen av Europas største vindkraftanlegg på land er tildelt Åfjord-entreprenøren Johs. J. Syltern AS etter en tilbudskonkurranse. Selskapet skal bygge adkomstveiene til Roan vindpark. Syltern sikret også ytterligere to kontrakter fredag.

 

- Den første biten i Einarsdalen ligger det vei, men ny vei må legges opp på den gamle for å gjøre den brukbar for større og lengre kjøretøyer. Ellers vil man den første tida drive rent hogstarbeid. Sprenging og nedknusing av fjell til bygging av vegene skal gjøres i veglinjene, sier Halvor Haarstad.

25 på det meste

- Hvor mange vil Syltern ha i virksomhet med dette prosjektet?

- Nå helt i starten blir det snakk om rundt ti mann. Etter hvert som vi får flere innganger å jobbe på, øker vi på med mer bemanning, sier Frank Syltern.

- Hvor mange vil dere ha i arbeid på det meste?

- Rundt 25 personer.

I nabolaget

Bjørn Egil By er en av veteranene i selskapet. Han har arbeidet med gravemaskiner rundt om på anlegg siden 1975. Men aldri har han fått jobbe så nært heimen som nå.

- Jeg bor ikke langt fra innkjørselen til anleggsområdet i Einarsdalen. Dette blir noe helt nytt, både for meg og kona, smiler Bjørn Egil By.

En 22kV kraftlinje i tillegg til telefonlinje må legges om i i Einarsdalen. Dette arbeidet skal utføres av Telenor og TrønderEnergi Nett.