Veidekke kjøper Fosen-entreprenør

Veidekke Entreprenør AS har inngått en intensjonsavtale om å kjøpe 80 prosent av aksjene i anleggsentreprenøren Tore Løkke AS i Åfjord.

Distriktsleder Stein Bjøru (til venstre) og daglig leder Tore Løkke.  Foto: presse

Tore Løkke AS

*Tore Løkke AS er en landsdekkende maskinentreprenør. Bedriften har 78 erfarne og dyktige medarbeidere med en stor og moderne maskinpark. Daglig leder er Tore Løkke.

*Årsomsetning i 2014 var på 200 millioner kroner.

*Selskapet utfører prosjekter innen infrastruktur, blant annet vei og VA-anlegg, grunn og utomhusarbeider for industri og tomter, bygging/rehabilitering/oppgradering av flyplasser samt bygging og rehabilitering av dammer og kraftverk.

*Selskapet har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 i sine fagområder.

*Tore Løkke AS er i dag eid 100 % av Tore Løkke Holding AS, som er eid av Tore Løkke.

*Forretningsidé: Vi utfører kvalitetsarbeid levert til rett tid og riktig pris.

*Historie: Selskapet ble etablert av Tore Løkke i 1967 og det ble eget aksjeselskap i 1982. Tore Løkke har vært daglig leder og styreleder i selskapet i alle år.

næringsliv

– Veidekke ønsker å vokse i anleggsmarkedet, og kjøpet vil styrke vår konkurransekraft innenfor samferdsel og kraftutbygging, sier distriktsleder Stein Bjøru i Veidekke Entreprenør, i en pressemelding.

– Gode resultater

– Tore Løkke AS er en solid og veldrevet entreprenør. De har levert gode resultater i lang tid, og har drevet i 48 år uten tap. Selskapet har god kompetanse på drift med egne ansatte og egen stor og moderne maskinpark. Også når det gjelder bedriftskultur og verdisyn ser vi at selskapet og de ansatte vil passe svært godt inn i Veidekke. Nå gleder vi oss til at Løkkes dyktige fagarbeidere og funksjonærer blir en del av vår anleggsvirksomhet, sier Bjøru.

Opptatt av videreutvikling

Tore Løkke AS har 78 ansatte. I 2014 hadde entreprenøren omsetning på 200 millioner kroner. Tore Løkke (69) vil fortsette som leder for selskapet.

– Vi er glade for å bli en del av Veidekke-konsernet. Vi ser at vi trenger en solid og kompetent entreprenør i ryggen for å kunne ta del i de stadig større oppdragene på det norske anleggsmarkedet. I tillegg er jeg opptatt av at vi utvikler oss videre, og det er jeg sikkert på at vi skal få til med Veidekke som eiere, sier daglig leder Tore Løkke i Tore Løkke AS, i nyhetsmeldingen.

Endelig avtale forventes inngått i løpet av desember under forutsetning av Konkurransetilsynets godkjennelse.

Les også: Åfjord-bedrift sikret kampflybase-oppdrag

næringsliv