«Eldreomsorgen i Ørland kommune må fortsette å være drevet av kommunen»

foto