AtB har fått ei dieselregning de ikke kan betale. Derfor foreslår de å rasere store deler av utkant-Trøndelag. De vil selge unna ferger og hurtigbåter, legge ned tilbud … Dieselprisen går opp og ned.

Nå koster råoljen over 100 dollar fatet, om ei tid vil den koste 30 dollar …

Skal vi opprette de nedlagte igjen, da?

Vi kan ikke endre samferdsel som en jo-jo. Dette bør være et spark bak til å få fart på å bygge bruer over fjorden.

Pensjonistpartiet har mast på dette i mange år. Fosenbrua vil fjerne denne diskusjonen. Få opp farten.

Harald Fagervold, leder Indre Fosen Pensjonistparti