Senterpartiet, Høyre, FrP, Venstre og Pensjonistpartiet vil innføre rent karakterbasert opptak (såkalt “fritt” skolevalg) i Trondheim og innad i regioner i resten av Trøndelag.

At høyresiden er blindet av en ideologi som mener at det er mer konkurranse, stress og testing som fremmer de beste resultatene i skolen vår, overrasker ingen.

Men at Senterpartiet skulle si at en innføring av rent karakterbasert opptak i Trøndelag er «en styrking av distriksskolene», skal jeg innrømme ikke sto på bingoblokka mi før valget.

Det sto vel heller ikke i Senterpartiets partiprogram. Senterpartiet gikk nemlig uttrykkelig til valg på at de ville “holde fast på at nærskoleprinsippet er modell for opptak til videregående skole”. Et budskap de i en årrekke har holdt fast ved i leserinnlegg, medieoppslag, samtlige skoledebatter, valgprogrammer og Facebookoppdateringer.

Og jeg trenger egentlig ikke å bruke spalteplass for å fortelle Senterpartiet og resten av de blå styringspartiene hvorfor en innføring av rent karakterbasert opptak hverken er bra for Trøndelag, distriktskommuner, eller ungdommene våre.

For på Senterpartiet i Trøndelags egne hjemmeside peker de selv på at en innføring av rent karakterbasert opptak i Trøndelag vil ha “økt segregering blant elever som konsekvens, da de med gode karakterer samler seg på samme skole”. Videre at “fritt skolevalg i realiteten kun (vil) være fritt for noen få, og vil isteden bidra til et system hvor man skaper “vinnere” og “tapere” i skolen.”. Et budskap som er gjenfortalt i utallige lokalaviser i Trøndelag de siste årene, blant annet i Innherred 02.04.2021 hvor de uttaler at de er “redd for at det kan gi A- og B-skoler i de største byene - deriblant Trondheim”.

I en annen sak på hjemmesiden uttaler Senterpartiet at “fritt skolevalg vil i tillegg gå utover skolestrukturen, da det blir mindre forutsigbare elevtall over tid. Med fritt skolevalg vil det være vanskeligere å holde på et bredt studietilbud for videregående elever i hele fylket vårt”.

Selv gikk jeg mine tre år på Selbu videregående skole, en av de aller minste videregående skolene vi har i Trøndelag. Vi som kommer fra mindre steder med små elevkull vet den enorme verdien skolen har, både med tanke på tilflytting, rekruttering til lokalt næringsliv og fullføring. Dersom elevtallene i allerede små klasser blir svært uforutsigbare, vil dette kunne rokke ved eksistensgrunnlaget, noe som igjen vil ha enorme konsekvenser for kommunene våre.

I Trønderdebatt 06.09.2021 viser Senterpartiets førstekandidat til fylkestingsvalget (og nå fylkesordfører) Tomas Iver Hallem til forskning om hvorfor rent karakterbasert opptak er en dårlig ide og lover derfor at “Senterpartiet vil sikre den desentraliserte skole- og tilbudsstrukturen i utdanningstilbudet ved at nærskoleprinsippet slik det er i dag fortsatt skal brukes som inntektsmodell”.

Den hånda Senterpartiet i alle år, alle medieoppslag, og i alle program har brukt til å “holde fast på” og “sikre” at nærskoleprinsippet skal være inntaksmodellen i Trøndelag, ble i forhandlingene etter valget dessverre brukt til å ta i mot fylkesordførerkjedet i stedet. Prinsippene måtte vike for posisjonene.

Det synes jeg Senterpartiet kan være ærlige om til velgerne på Fosen og i Trøndelag. For velgerne stemte på et flertall som ville bevare nærskoleprinsippet i hele Trøndelag. Et enstemmig Ungdommens fylkesutvalg og samtlige høringssvar til fylkestinget, herunder blant annet Johan Bojer VGS og Åfjord VGS, ville det samme. Det er Senterpartiet som har valgt det bort.

Og det er Trøndelag, distriktsskolene og ungdommene våre som nå må ta konsekvensene.

Det skal sies at det står i styringspartienes plattform at den desentraliserte skolestrukturen i Trøndelag skal bestå. Men slike formuleringer hjelper dessverre lite når Senterpartiet, Høyre, FrP, V og PP fører en politikk som rokker ved skolestrukturen vår. Da blir de fine ordene om desentralisert skolestruktur som står i plattformen stående som nettopp det - kun ord.

Arbeiderpartiet vil fortsette å ta kampen for skolene og ungdommene våre. Vi vil ikke la trønderske elever bli kasteballer i Høyresidens konkurranseskole eller at flere tvinges ut på hybel. Vi vil bevare og styrke alle skolene våre i hele Trøndelag. For vi har hele tiden sagt at vi prioriterer utdanning, og det skal vi fortsette med. Det løftet skal vi holde.

Vårt grep rundt nærskoleprinsippet er nemlig fast.

Emilie Græsli, fylkestingsrepresentant og ungdomskandidat for Arbeiderpartiet