Da jeg leste i Fosna-Folket 6. november at Ørland kommune skulle sette i gang et prosjekt der de skal utforske hva som skal kjennetegne «Nye Ørland» så satte jeg faktisk energi brusen i halsen(!). Men så slo det meg samtidig at denne kommunen har jaggu mer penger enn hva de ytrer i form av nedskjæringer i de ulike tjenestene kommunen skal tilby.

Et prosjekt er satt i gang og har et budsjett på kr 200 000,- og her har kommunen hyret inn kommunikasjonsbyrået Posisjon AS.

Her skal de lete etter inspirerende historier og bemerkelsesverdige øyeblikk som skal deles med omverden. Målet skal være å tiltrekke seg nye innbyggere og stabile ansatte, og det er uten tvil en viktig ambisjon for å fremme vekst og trivsel.

Og det er prisverdig at kommunen ønsker å investere i å skape engasjement blant sine innbyggere og fremheve det positive med Ørland. Men samtidig så kommer det med en bismak da vi samtidig ikke kan unngå å merke oss en alarmerende mangel på prioritering når det gjelder viktige ungdomstilbud.

Kommunene finner midler til prosjekter som dette, men de sliter med å sikre et fundamentalt forebyggende tiltak som ungdomsklubben for 5.-7. trinn. Prislappen på dette tilbudet er satt til 370 000kr.

Ungdomsklubben har vært en sosial arena og et forebyggende tiltak for ungdom i Ørland. Et sted der de kan møtes, får servert et varmt måltid og kan delta i ulike aktiviteter rett etter skoletid.

Så det er skuffende at kommunen ikke klarer å prioritere dette tiltaket høyt nok!

Her har fylkeskommunen satt i gang og betalt for tilbudet ut 2023 i form av et tidsbegrenset prosjekt. Og vi har fått servert flere tilbakemeldinger fra de som direkte har vært med i prosjektet at dette har fungert så godt, både forebyggende og vært et sosialt tilbud til flere som ikke er med på andre fritidstilbud.

Men for meg så virker det som kommunen har vendt ryggen til et så viktig tiltak.

Ørland kommune må revurdere sine prioriteringer. Det er ikke nok å fokusere på å bygge et positivt bilde av kommunen uten å faktisk investere i viktige tiltak som direkte påvirker livskvaliteten til våre innbyggere, og spesielt de unge.

Jeg vil med dette oppfordre kommunen til å finne midler til å gjenåpne ungdomsklubben for 5.-7.trinn, slik at de fortsatt kan få en trygg  og positiv arena der de kan møtes på fritiden, et tilbud som alle kan benytte seg av.

Det er kanskje på tide at Ørland kommune viser at de virkelig bryr seg om sine innbyggere!

Så jeg håper at det er flere som slår seg sammen med Mona Sjøli og tar dette til hjertet, og tar de nødvendige skrittene for å sikre at ungdommene våre får et tilbud da dette er virkelig noe de trenger!

Dette vil bidra til å bekjempe ensomhet og utenforskap, og gi dem en mulighet til å engasjere seg positivt i samfunnet på et sårbart stadium av livet.

Brit Anita Nysæter