Formannskapet i Indre Fosen diskuterte på sitt forrige møte:

Har vi folk/ familier som har behov for hjelp/mat i kommunen? Svaret var «ja», og kommunedirektøren fikk noen kroner til dette formålet, nå til jul.

Fra før har Frivilligsentralen en ordning med gratis samvær/ mat på julaften.

Dette, og mye mer, tyder på at flere hundre er i kategorien «fattig» i kommunen.

Fosna-Folket skrev nylig om behovet for utdeling av mat og julegaver var stort også i Ørland kommune. Ørland fjernet eiendomsskatten.

I formannskapsmøtet i Indre Fosen diskuterte de også om de skal ha eiendomsskatt. Skal vi i Indre Fosen kreve inn eiendomsskatt, og samtidig få ei ordning med nødhjelp til mange av de samme innbyggerne?

Pensjonistpartiet har levert et budsjettforslag, uten eiendomsskatt på hus og hytter.

Harald Fagervold, Indre Fosen Pensjonistparti