Nylig ble fylkeskommunens regionale plan for arealbruk med tilhørende handlingsplan vedtatt i Trøndelag fylkesting. Det høres tørt og kjedelig ut – og det er det. Men det er ikke mindre viktig av den grunn. Kun Fremskrittspartiet, Høyre og Pensjonistpartiet mente vi ikke har bruk for en slik plan, og stemte imot den. Vi mener at kommunene selv skal få avgjøre hvordan de vil disponere arealene innenfor egne kommunegrenser.

I høringsrunden uttrykte det overveldende flertallet av kommunene, inklusive de fleste på Fosen, sterk tvil om behovet for en slik plan, og at dette ville føre til fylkeskommunal overstyring av lokale planer og vedtak. Disse helt reelle bekymringene valgte det rødgrønne flertallet i Trøndelag å ignorere da de vedtok planen.

I planen skrives det blant annet: «Ny boligbebyggelse skal i all hovedsak lokaliseres i eller nært eksisterende sentre, fortrinnsvis som tettere utbygging i gang- og sykkelavstand fra sentrum/kollektivknutepunkt» og at utbygging i sentre skal prioriteres først. Slike formuleringer vil gjøre det svært vanskelig å tillate spredt bebyggelse rundt om i kommunene. Nå skal byråkrater i fylkeskommunen altså bestemme hvor folk skal bygge og bo. Dersom boligen ikke i er i nærheten av et kollektivknutepunkt vil det bli vanskelig å kunne godkjenne utbygging med den nye planen. Skjult i hundre sider med byråkratispråk, selvfølgeligheter og floskler skjuler det seg en radikal sentraliseringsplan hvor fylkeskommunale byråkrater kan stikke kjepper i hjulene for kommunene.

I tillegg frykter jeg at den allerede overbyråkratiserte fylkeskommunen nå vil bruke planen som et påskudd for å ansette enda flere byråkrater for å produsere innsigelser på kommunale vedtak om arealdisponeringer. Argumenter om klima, uansett hvor ubetydelige de måtte være, vil for eksempel kunne trumfe alle andre argumenter i disse klimahysteriske tider. Det er altså utallige muligheter for fylkeskommunale omkamper.

At Arbeiderpartiet, SV, Rødt og MDG med klimabibelen i hånden støtter både detaljstyring av kommunene og flere byråkrater overrasker meg egentlig ikke. Men at Senterpartiet, som gikk til valg på å redusere byråkrati og styrke det lokale selvstyret, bare få måneder etter valget går inn for det motsatte i Trøndelag fylkeskommune er direkte oppsiktsvekkende. Det er tydeligvis langt mellom liv og lære i Senterpartiet.

Tormod Overland Fylkestingspolitiker (FrP)