Brannstasjonen i Stadsbygd er foreslått nedlagt. Og i tillegg har den krav på seg om oppgradering for millioner, som kommunen må betale.

Brannvesenet sin hovedoppgave er ikke lenger å slukke brann. Og det er ikke selve brannen som dreper. Det er røyk og blokkerte rømningsveier.

Det blir stadig færre branner. Da er kanskje ikke en stor brannbil nødvendig, og dermed heller ikke en stor brannstasjon? Derimot er det utrykning til ulykker (trafikk/ drukning) , hjertestans og andre situasjoner som krever rask respons.

Pensjonistpartiet sin plan A er å beholde brannstasjonen som nå. Går ikke det, har PP, som alltid, en plan B, som er resten av dette innlegget:

Pensjonistpartiet vil vurdere å gjøre brannstasjonen om til en framskutt enhet, med kyndige folk for nevnte ulykker. Som med rask bil, med godt utstyr og flinke folk kan bety liv eller død, dersom ulykken skulle være ute. For brannvesenet kommer alltid først!

Harald Fagervold, Indre Fosen Pensjonistparti