I Fosna-Folket 27. april går Anne Kirkeby og Sigurd Saue fra Indre Fosen SV til angrep på bemanningsbransjen, som de sier de vil kaste ut av arbeidslivet.

Dessverre tror vi ikke fra næringslivets side at innleggsforfatterne forstår konsekvensene av forslaget sitt.

I Hurdalsplattformen skriver Regjeringen at de vil «sette i gang et lovarbeid for å begrense bemanningsbransjens omfang og rolle». Arbeids- og inkluderingsministeren sendte derfor på høring et forslag om å stramme inn regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak. Her tegnes et bilde av at innleie bryter med arbeidsmiljølovens hovedregel om fast ansettelse, og at det er mye snusk med lønns- og arbeidsvilkår for de som leies ut via bemanningsbyrå.

Dette er jo helt feil!

Det departementet ikke har fått med seg, eller helst vil unnlate å kommunisere, er at de som leies ut via et lovlig bemanningsselskap faktisk er fast ansatt. Og til de samme lønns- og arbeidsvilkår som gjelder for den bransjen de leies ut til. Bemanningsbransjen fortrenger ikke fast ansatte i arbeidsmarkedet. Ifølge tall fra FAFO og SSB er mellom 1,5 og 1,7 prosent av arbeidsstyrken i Norge ansatt via bemanningsbransjen. Andelen har vært stabil siden tidlig på 2000-tallet. Hadde ikke disse arbeidstakerne vært ansatt i et bemanningsselskap, ville mange måtte ta til takke med midlertidig tilsetting. Så er det også slik at en god del arbeidstakere selv ønsker å være ansatt i et bemanningsselskap og leies ut til ulike arbeidsgivere, offentlige som private. For mange gir dette en fleksibilitet som de ikke kan få ved å ha en annen arbeidsgiver. Samtidig er bemanningsbransjen for mange også en vei til å bli fast ansatt i en innleiebedrift.

Disse perspektivene er fullstendig fraværende i regjeringens forslag. Tirsdag 19. april var fristen for innspill til Regjeringens høringsnotat, og nå hagler kritikken om ikke-eksisterende utredning av konsekvensene for arbeidslivet. Gjennom hele 115 omfattende høringsuttalelser er de aller fleste bransjene i norsk næringsliv sterkt bekymret for omfattende kompetanseflukt.

Det gjelder for viktige næringer for landet som landbruk, havbruk, olje og gass, bygg og anlegg, og ikke minst de mange høyteknologiske små- og mellomstore bedriftene som skal bidra til å gjennomføre det grønne skiftet i Norge over de neste årene. For mange av Næringsforeningens medlemsbedrifter er muligheter for innleie av arbeidskraft viktig. Det kan være på grunn av store sesongvariasjoner i arbeidsmengde eller akutt behov for oppbemanning for å ta unna topper som følge av at bedriften har vunnet en kontrakt. Å skulle bemanne for toppene eller høysesongene vil medføre at deler av arbeidstokken blir permittert når oppdragsmengden ikke er på topp. Alternativt må bedriften forsøke å leie ut sine ansatte til andre og ofte konkurrerende virksomheter som har arbeidskraftsbehov når man selv ikke har det. Det lar seg ikke alltid løse. Særlig ikke hvis alle er bemannet for å ta unna toppene. En siste mulighet er å ansette folk på kortvarige kontrakter. Det er det jo ingen som vil. Avtaler med bemanningsselskaper bidrar til å løse næringslivets – og mange arbeidstakeres – behov for fleksibilitet.

Vi erkjenner at det finnes eksempler på useriøse aktører i bransjen, hvor lønns- og arbeidsvilkår ikke ivaretas på en skikkelig måte. Det ble så sent som i 2019 og 2020 gjennomført innstramminger i regelverket rettet mot bemanningsbransjen som man så tydelige resultater av før pandemien traff. Disse bør få mulighet til å virke lenger før man foretar nye innstramminger og struping av bransjen.

Det løser nemlig ingen problemer å avvikle store deler av bransjen, med enda flere reguleringer for de få som blir igjen. Regjeringen må ikke bli så ivrige på å drive storrengjøring i arbeidslivet, at de vasker bort en hel næring som ikke minst det offentlige selv er helt avhengig av tjenestene til. En mer farbar vei for Regjeringen er å styrke tilsynet med bransjen, for å sikre at de regler som allerede gjelder, følges. Arbeidstilsynet trenger ressurser til å være langt mer til stede for å utøve kontroll enn de makter å følge opp i dag. Luk ut de useriøse aktørene som ingen er tjent med – men ikke ta livet av en bransje det er behov for.

Børge Beisvåg, Næringspolitisk leder, Næringsforeningen i Trondheimsregionen