Et knapt flertall i kommunestyret i Ørland vedtok torsdag å selge HV-brakka, den tidligere offisersbrakka på Austrått, til frivilligheten for 1 krone. Dette er selvfølgelig veldig bra for frivilligheten, gitt at de er interessert i å kjøpe bygget da. Frivilligheten fortjener et sted å være, og HV-brakka på Austrått har veldig gode lokaler til å nettopp huse frivillig aktivitet. I flere år har det vært jobbet med å få til en avtale mellom kommunen og frivilligheten. Den fremforhandla forvaltnings- og driftsavtalen ble lagt frem for kommunestyret, men de ville kvitte seg med bygget i stedet.

HV-brakka er den siste bygningen som står igjen fra Austrått Fangeleir og de tilhørende forlegningene.  Huset ble bygget som Organisasjon Todt-offiserenes kasernebygg og står temmelig intakt slik okkupantene forlot det i 1945. Huset er også det siste store sivile byggverket fra okkupasjonstiden i Ørland.

I fjor vinter vedtok kommunestyret i Ørland en utviklingsplan for Austråttlandskapet. Her er det beskrevet hvordan offisersbrakka kan brukes til å formidle Ørlands krigshistorie. Få steder har så store spor av okkupasjonen som Ørland. Flere tusen krigsfanger var i fangeleirer rundt om i Ørland. En historie som på ingen måte må glemmes. Nærheten til Austrått Fort og hele kanonanlegget er en fordel og ved å etablere et senter for formidling av krigshistorie i offiserbrakka vil man kunne gi en mer helhetlig historiefortelling som omfatter hele kommunen, ikke bare historien om kanonen.

I utviklingsplanen er det også beskrevet hvordan et slikt senter i tillegg til å formidle krigshistorien om befestningen av Ørland og krigsfangene, bør trekke linjer til dagens samfunn. Med Norges kampflybase plassert i Ørland er det naturlig at Ørland også tar et nasjonalt ansvar for å formidle dagens konflikter og menneskerettighetsbrudd. Andre aktuelle tema som kan formidles er demokrati, terrorisme, ekstremisme og fremmedfrykt.

«På sikt kan det etableres et nasjonalt freds- og menneskerettighetssenter i Ørland, basert på vår egen krigshistorie samt det ansvaret Ørland har fått som vertskap for Norges kampflybase. Dersom det skal jobbes videre med denne tanken er det avgjørende at offiserbrakka beholdes på kommunens hender. Gjennom et tett samarbeid med frivilligheten kan det legges opp til sambruk av bygningen.» (Utviklingsplan for historie og natur 2023-2034 – delplan 1 Austråttlandskapet.)

Derfor er det trist å høre at flertallet i kommunestyret nå har bestemt seg for at kommunen skal kvitte seg med bygget, og det for å spare utgifter til kun forsikring, strøm og kommunale avgifter.  Historiske bygg har en verdi. Hvor mange ganger har vi ikke hørt at det er så synd at Hannah Ryggen sitt hus ble revet og hvilken attraksjon det kunne vært i dag? Vil vi virkelig si det samme om HV-brakka i fremtiden? Det lønner seg sjelden å glemme historien.

Gunnhild Tettli, leder Kulturkvartalet Steinkjer