«Når svart e svart og kvitt e kvitt da e du blind for alt. Da ser du ikkje lys nå meir I varmen bli det kaldt….»

For er det bare tallenes tale som får høres så ser det ille ut for nye Ørland!

I Fellesnemda på torsdag la Håvard Moe frem kostratallene for Ørland og Bjugn og lånegjelda er skyhøy for de to kommunene sammenlignet med resten av landets kommuner.

Han trekker blant annet frem at Ørland er den mest kostnadseffektive I landet når det gjelder helse og omsorg- at det er umulig å kutte noe mer på dette området.Men han sier ingenting om tjenestetilbudet.

I hele helse og omsorgssektoren i Ørland kommune har det skjedd store endringer, og som helsepolitiker kan jeg med hånden på hjerte si at jeg er fryktelig stolt over de tjenestene Ørland kommune tilbyr innbyggerne og den jobben som ansatte gjør.

Ørland sykehjem har blitt et sertifisert Livsgledesykehjem - et hjem som gir liv og glede til årene. Det har blitt gjort måltidsendringer- frokosten serveres når man våkner, middagen kl 16. Det blir lagt vekt på sunne, ernæringsrike og velsmakende måltider I en trivelig atmosfære. Det er viktig med lukt, smak og utseende.

Det fokuseres på aktiviteter hver dag som er tilpasset den enkelte bruker- alle skal ha et tilbud som passer en selv.. De er ute på turer 1-2 dager I uka. De har besøk av barnehager, skoler, kulturskoler. Det har blitt etablert pårørendeforening. De har fått eget sangkor Gla sang. De har besøk av dyr og ei høne er deltidsansatt.

Det fokuseres på velvære og trivsel- og en holdningsendring blant ansatte der brukeren er I sentrum. Alt dette gir positive resultater-blant annet er bruk av beroligende medisin og sovemedisin fraværende. Og som smertebehandling bruker en musikk, med god effekt.

For hjemmeboende eldre finnes hverdagsrehabilitering, quiz, turer og andre arrangement. Det gjennomføres hjemmebesøk til alle 80 åringer for å gi informasjon om tilbud kommunen har og for å kartlegge fremtidige behov.

Kommunen har akkurat gått over fra vanlige trygghetsalarmer til digitale trygghetsalarmer.Noe som øker brukersikkerheten og mulighetene. Det fokuseres på velferdsteknologi og utvikling av tjenestene .

Innenfor psykisk helse og rus mottok blant annet Ørland Kommune «Kommunerusprisen for 2017» Dette er en utmerkelse for godt systematisk arbeid I denne tjenesten. Og det jobbes godt innenfor forebygging og systemisktenkning, der Ørland Kommune ofte blir dratt frem som en foragangskommune. . Og slik kunne jeg fortsatt lenge, for ansatte I Ørland kommune er dyktige.

For selv om tallene viser en ting, så er det mye som skjuler seg bak tallene. Nå har jeg fokusert på helse og omsorg, og det blir mye skryt, og det finnes alltid steder en kan forbedre så en kan ikke hvile- men som leder I komite for helse og velferd er jeg veldig fornøyd med den jobben som gjøres I kommunen vår, og jeg synes det blir urettferdig å bare fokusere på at vi er blant den mest kostnadseffektive kommunen I landet som bruker minst på helse og omsorg. Det høres fryktelig negativt ut- faktum er at kvaliteten på tjenestene er av ypperste klasse!!!!!

Leder I komite for helse og velferd

Gruppeleder Ørland Høyre

Hilde Kristin Sandvik