«Den harde virkeligheten er at det er mange områder som ikke har tilfredsstillende bredbåndsdekning»

foto