«Høyres løgner blir ikke mer sannhet om de gjentas»

foto