Ifølge NRK ble er en norsk kommune for første gang dømt til å betale erstatning for brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Kommunen ble dømt etter å ha tvangsflyttet flere adopterte barn i en familie. Kommunen må betale en erstatning på flere hundre tusen kroner for brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen etter en tingretts dom 15. august. I 2019 sendte en sakkyndig psykolog en bekymringsmelding til barnevernstjenesten.

En uke senere ble det fattet et vedtak om akuttplassering av barna utenfor hjemmet. Uten forvarsel ble de vekket tidlig en morgen av politiet og tatt fra foreldrene. De ble flyttet til institusjon på hemmelig adresse. Er det slik vi ønsker at barn blir behandlet?

Denne saken er dessverre ikke den eneste.

Barnevernet i Norge har etter hvert fått mange anonyme meldinger fra ansatte i barnehager og skoler samt private hvor disse slipper å bli stilt til ansvar når det ikke er hold i meldingene.

Barnevernet foretar dessverre lite av det som heter kvalitetssikring av bevis og heller ikke skikkelig kontroll av sine kilders troverdighet. I mange barnevernssaker foreligger det også bekymringsmeldinger eller rene anmeldelser, gjerne basert på hevn mot en eller flere medlemmer i en familie.

Det er et faktum at senskadene kan bli store når barn blir fratatt sine foreldre og nærmeste slektninger som besteforeldre i påvente av en avgjørelse i rettssystemet. Hvilken kommune er den neste som må betale erstatning i barnevernssaker for brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen?

Svein Otto Nilsen, fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag