«Kjerringa mot strømmen» hører med!

Knut Hellesvik. Foto: Snorre Berg