Treet på bildet ble plantet i 1953.

I dag fungerer det nærmest som et tuntre for Fosenkraft, og personlig synes jeg det er gledelig at det har fått stå. Alt det andre av bebyggelse, vår bolig og gården til Hyllmark er for lengst revet.

Arealet , hvor vi fikk kjøpe tomt av kommunen i 1952 var opprinnelig avsatt til ny gammelheim. Tomten var på 1,5 da og var god matjord. Min far var av bondeætt, og var veldig opptatt av å dyrke sin egne poteter og grønnsaker til husets behov. Jeg kan ikke huske at vi noen gang kjøpte poteter.

I fjæra som nå er oppfylt med fjell, var det rikelig med tang og tare, som vi brukte til gjødsel. I dag skal det som i tidligere tider var et rikt fugleområde, bli til et fremtidens supermarked, hvor folk kan få kjøpe sine importerte poteter fra Israel, og andre eksotiske himmelstrøk. At prisene blir deretter forbauses ikke. De 1,5 da. som forsynte oss med både poteter og grønnsaker, dyrket på økologisk vis, er for lengst lagt under betong og asfalt. Likevel er mange politikere bekymret for vår sjølforsyningsgrad. Bjugn, 19, juli 2023

Halvor Schanche