Hvilket mobilitetstilbud vil vi Fosninger ha fra 2028?

Onsdag 14.02.24 inviterer AtB til workshop ved Fosen Fjordhotell i Åfjord. De ønsker å finne ut hva vi fosninger ønsker oss av kollektivtilbud fra 2028 og 2029.

Bakgrunnen er at AtB skal inngå nye kontrakter med bussoperatører og andre tilbydere av mobilitets-tjenester og de trenger innspill og innblikk i behov fra brukere på hvordan mobilitetstilbudet bør være, skriver de invitasjonen. Videre skriver de at vi må se det totale mobilitetstilbudet under ett: Buss, taxi (bestillingstransport), ferge, båt, samkjøring, bildeling og eventuelt sykkel og sparkesykkel.

Jeg tenker at vi som fosninger bør ha store ambisjoner og visjoner for det fremtidige kollektivtilbudet på Fosen. I 2028 regner jeg med at utviklingen innenfor autonome fartøyer både til lands og til vanns er kommet betraktelig lenger enn i dag, det samme gjelder delingstjenester.

Det viktigste er å ha et godt tilbud mellom sentrene på Fosen, så får vi kompensere de mer grisgrendte strøk med bestillingstransport. Som ørlending og lokalpolitiker har jeg følgende visjoner for mobilitetstilbudet fra 2028:

  • Buss mellom Bjugn og Brekstad hver time, i tidsrommet mellom 06:00 og 24:00.

  • Hurtigbåt mellom Brekstad og Trondheim hver time.

  • Etablering av Fosenbrua (Ikke AtB sitt anliggende).

  • Buss fra Brekstad til henholdsvis Åfjord og Rissa sentrum, 6 ganger per dag, mandag til fredag.

  • Hurtigbåt mellom Vanvikan – Trondheim hver time, i tidsrommet mellom 06:00 og 24:00.

Tiltak som bør settes inn allerede i dag er å sette opp korresponderende transport til alle hurtigbåtene på søndag, slik at hybelboere kommer seg til Bjugn. Hurtigbåtene bør ta mindre hensyn til været, så lenge sjøsikkerheten ivaretas. Fosningene tåler litt sjø. Det er mye innstillinger for tiden.

Og sist men ikke minst en oppfordring til fosningene: Engasjer dere. Det er nå vi har muligheter for å påvirke. Kollektivtilbud i distriktene er dyrt, og vi må argumentere godt for hva som skal prioriteres.

Hilsen Therese Mossing Eidsaune,

Kommunestyrerepresentant, Ørland Høyre