Tilsvar til Arne Langmos debattinnlegg på F-F nett 29/9.

Som opposisjonsleder og leder for Kommunelista har jeg ved flere anledninger tidligere, meddelt følgende til posisjonslederne: Vi er villige til å legge historikk og politisk krangel bak oss for å få hele kommunestyret til å samle seg bak budsjett og nedskjæringer som blir brutale, men dessverre helt nødvendige. Vi hadde håpet at alle partiene nå kunne ha samlet seg for å forsvare nødvendigheten av nedskjæringene. Vi burde legge grende-politikk og særinteresser til side inntil vi får vedtatt det budsjettet som kommunen er helt avhengig av for å unngå å havne i avgrunnen.

Vi trenger nå en ordfører som kan samle kommunen i en slik vanskelig tid, og ikke drive ansvarsfraskrivelse og skape splid. Vi forventer også en posisjon som tar tilsvarende ansvar.

Men hva har vi i stedet opplevd? Da budsjettet og nedskjæringene ble presentert forrige torsdag hadde vi forventet en ordfører som kunne erkjenne den alvorlige situasjonen, stått opp og manet til samhold for å redde kommunen. I stedet går han ut og lager et forvrengt bilde av virkeligheten og hiver seg på sentrum vs. periferi-problematikken i beste grendekampstil. Her oppnådde han kun å provosere i stedet for å samle. Når så Langmo nå går ut og forsvarer dette for å vri seg unna det ansvaret som Senterpartiet som det ledende partiet har, så er det et lavmål som jeg helst ikke vil sette navn på.

Vi hadde ikke skrevet innlegget som Langmo kritiserer oss for, om ikke ordføreren hadde kommet med uriktige og provoserende utspill i det offentlige rom. Når han velger å gjøre det på denne måten, så er det vår rett og plikt som opposisjon å ta til motmæle i det samme offentlige rom. Det er ikke vi som startet dette med et frontalangrep slik Langmo framstiller det.

Hvorfor er Langmo egentlig bekymret for budsjett-samarbeidet med KommuneLista? Senterpartiet har samlet 70% av kommunestyret i posisjon for å holde KommuneLista unna all innflytelse. De trenger overhodet ikke å ta hensyn til KommuneLista for å få til et budsjett. Hvorfor bruker de energi på oss i stedet for å ordne i eget reir?

Det er uttalelsen om at «det har vært en storstilt sentralisering i kommunen siden 2018» vi mener er uriktig og har tatt til motmæle mot. Når Langmo prøver å motbevise dette ved å trekke fram tiltak som hovedsakelig er gjort i Rissa flere år før kommunesammenslåingen, så bommer han fullstendig på målet. Det har ingenting med denne saken å gjøre. Dette handler om årene etter kommunesammenslåingen. Siden 2018 har lånegjelden økt med nesten 50%. Det er godt over en halv milliard. Dersom Langmo og Buhaug mener disse midlene har gått til sentralisering så vil vi gjerne få det dokumentert.

Vi oppfordrer nå Senterpartiet med ordfører og gruppeleder til å ta lederskap og sette søkelys på løsningene framover. Ikke gå ut i media med bortforklaringer og ansvarsfraskrivelse. I så fall vil vi ta til motmæle mot dette med klar tale. Vi håper imidlertid ikke det blir nødvendig. Vil vill helst fokusere på å få kommunen til å vedta et budsjett som gjør at vi kan sikre velferden til våre innbyggere for fremtiden.

Ivar Rostad, Kommunelista