Ørland kommunestyre skal snart behandle budsjett for 2022. Tunge avgjørelser skal tas og med kommunens økonomiske situasjon tvinges frem valg og debatter man gjerne skulle vært foruten. Ørland SV har stemt for eiendomsskatt i kommunen, ikke for at vi synes ytterligere skattlegging er morsomt eller viktig i seg selv. Men vi ser at kommunens økonomi er så stram at tjenestene vi leverer har for enkelte passert smertegrensen. Sykefravær viser tydelig at ansatte ikke vil klare å stå i jobb, dersom ikke forventningen til prestasjon og effektivisering ikke dempes og dette løses ene og alene ved at man må være flere hender på jobb, i skole, i familie og forebygging, tjenestene må bygges ut ikke ned.

Kommunene har på hver sin kant strammet inn innen helse og oppvekst over mange år og nå er bristepunktet kommet. I tillegg iverksettes ny oppvekstreform i 2022, som vil kreve ytterligere innsatts, økonomisk og av ansatte. Den skatten som SV er villig til å stemme for, er for å unngå bristepunktet, begrense sykmeldte og frafall fra tjenester som er avgjørende i en kommune det skal være godt å være ung i, godt å være voksen og godt å bli gammel i. Folkehelseinstituttet viser gjennom sine undersøkelser at barn som vokser opp i en familie med anstrengt økonomi er mindre fornøyd med seg selv, foreldrene, skolen og livet generelt. Unge jenter opplyser om en hverdag der de har utfordringer med bekymring, slit, søvnproblemer og håpløshet.

Folkehelseinstituttets innsamlede data viser at jenter med høyt nivå av psykiske plager i 2016 var oppe på 19,7 prosent. Det er mange! Guttene ligger mer stabilt på 6 prosent. Men jenter og gutter viser at de har det vanskelig på ulike måter og de kan ha ulike utfordringer. Jenter får oftere diagnoser som depresjon, angstlidelser, tilpasningsforstyrrelser og spiseforstyrrelser, mens gutter får diagnoser som ADHD, autismespekterforstyrrelser og Tourettes syndrom, og for atferdsforstyrrelser.

De senere årene har Ørland kommune fått en ny type utfordring knyttet til illegale rusmidler, hvor bestilling og betaling kan gjennomføres via snapp og vipps, ungdommene trenger ikke å forlate kjellerstua eller soverommet. Tilbudet er åpent 24/7 og gir både politi og foreldre store utfordringer med å holde følge. Leo Ajkic har et program på NRK som heter «Rus» der han får frem den sammensatte kulturen rundt rus og rusmidler. Han avslutter serien med å henvende seg til seeren om å bry seg, enten du er nabo, forelder eller venn, det er det som er avgjørende for det enkelte mennesket, at noen bryr seg.

Det er en sammenheng mellom rus og utfordrende psykisk helse, det er større risiko for feil valg om man føler seg utenfor og ikke blir sett for det man vil bli sett for.

Jeg ønsker å oppfordre alle folkevalgte til å være den som bryr seg, til å være den som prioriterer helse og oppvekst i budsjettet, se de ansatte som jobber og utøver sine yrker, se de som får hjelp, støtte og bistand fra kommunens tjenester. Sørg for at det er nok voksne på jobb som kan ta seg av, lære bort, ivareta og bry seg om våre sårbare unge, de rastløse, de flinke, de unge og de gamle.

Ranveig Sannan,

Styremedlem Ørland SV