Alle må ta i et tak, vi må stå i dette sammen, ermene skal brettes opp, igjen. Men det er ikke mer igjen å brette opp nå. Ermene er brettet opp langt utover det som er forventet og forsvarlig.

Barn og unge skal skjermes, det er vi alle enige om. Ansatte i barnehage og skole/SFO har lojalt stått på for at barn og unge skal ha en så tilnærmet vanlig dag som mulig. Dager med trygge, gode rammer.

Fagforbundet sine medlemmer i oppvekstsektoren har strukket seg utover komfortsonen i lang tid, de har fulgt anbefalinger og råd. Begrenset aktivitet og sosial kontakt på fritid – nettopp for å skulle begrense mulighet for å bli smittet og dermed også kunne ta med seg smitte på jobb.

Alle har krav på et forsvarlig arbeidsmiljø, også de som jobber på barnehage og skole/SFO.

Stadig endring i rutiner og arbeidstidsplaner gir uforutsigbarhet og lite stabilitet. Dette gjelder i like stor grad for både ansatte og barn.

På barnehager og skole/SFO brukes det lite smittevernutstyr. Noe som også er med på å forsterke risiko og frykt for smittespredning.

Fagforbundet Trøndelag etterlyste før jul flere tiltak for å bedre bemanningssituasjonen. Det at regjerningen nå endrer karantenereglene, er nok et bevis på at bemanningssituasjonen er altfor lav.

Fagforbundet Trøndelag kan ikke akseptere at det innføres karanteunntak i arbeidstiden for ansatte i barnehage og skole/SFO.

Forsvarlig drift, et godt og trygt tilbud til barna, og et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø for de ansatte må være første prioritet.

Den totale belastningen for oppvekstsektoren har vært enorm over lang tid, ermene er brettet mer og mer opp- nå er det ikke mer igjen.

Janne K. Bjørnerås, Fagforbundet Trøndelag, Leder Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst