Sist torsdag presenterte administrasjonen i Indre Fosen Kommune økonomi og handlingsplan med alle nedskjærings-tiltakene som kommunedirektøren mener er påkrevet. I likhet med oss andre er ordfører Bjørnar Buhaug fortvilet over det økonomiske uføret kommunen er havnet i. Men i stedet for å erkjenne feilslåtte prioriteringer i kommunen, hevdet han at «det har pågått en storstilt sentralisering i kommunen siden 2018». Han spør om befolkningsnedgangen er resultatet av dette?

Nedgangen i befolkningen er medvirkende til de økonomiske problemene, og Buhaug mener vi nå må betale prisen for dette med ytterligere sentralisering-tiltak. Det meste av dette har Buhaug uttalt på nytt i et intervju med Fosna-Folket som ble gjengitt på nettet samme dag.

Lever Buhaug i en annen virkelighet enn oss andre?

I forbindelse med kommunesammenslåingen ble det avtalt at flere funksjoner skulle flyttes bort fra sentrum. Det skulle være rådhus med lederfunksjoner i Leksvik i tillegg til Rissa. Videregående skole ble besluttet flyttet fra sentrum til Vanvikan. Legevakta ble besluttet værende i Vanvikan og ikke tilknyttet de øvrige helsetjenestene i kommunens sentrum. Kommunepolitikerne besluttet å bygge nytt kulturhus og svømmehall i Leksvik. Til sammenligning mistet Rissa sitt basseng. Flertallet i kommunestyret har på tross av administrasjonens anbefalinger, besluttet å opprettholde 6 skoler hvorav 5 ungdomsskoler ute i grendene. Det er nylig bygd nytt stort omsorgssenter på Stadsbygd og ny 1-10 skole på Mælan. Betydelige ressurser er brukt på tiltak i Vanvikan som reguleringsplaner for barnehage, boligområder og videregående, samt infrastruktur og tomtekjøp. I tillegg har det politiske flertallet vedtatt bygging av ny skole på Stadsbygd og ny barnehage i Vanvikan. Det ble valgt en barnehage med betydelig overkapasitet på en svært utfordrende og kostnadsdrivende tomt. Hvilke tiltak er til sammenligning lagt til kommunens sentrum i samme periode?

Det har ikke vært noen «storstilt sentralisering» i kommunen, men derimot en desentralisering. Alle disse tiltakene har kostet alt for mye, og har forvoldt store praktiske og driftsmessige merkostnader for kommunen. Det har rett og slett ikke vært bærekraftig og dermed bidratt til det uføret kommunen har havnet i.

Dersom Buhaug faktisk mener at det har foregått «en storstilt sentralisering siden 2018», så må han stå fram og forklare hva den sentraliseringen innebærer, og hva det har kostet kommunen. Så må han videre forklare hvordan dette har ført til befolkningsnedgang og det økonomiske uføret kommunen har kommet i.

Det er Buhaugs eget parti som har vært med å forme den politikken som er ført de siste periodene og han har selv stått ved roret etter siste valg. Det er slett ikke folk fra kommunens sentrum som har styrt kommunen. Uansett hvordan han velger å fortolke den politikken som er ført så kan han ikke fraskrive seg ansvaret for resultatet.

Ivar Rostad, Kommunelista i Indre Fosen