Jeg viser til mitt innlegg i Fosna-Folket 15.02.2022 hvor jeg stilte spørsmål om hvilke rettigheter «Folk Flest» har mht. trygg omsorg og pleie. Som vanlig er i ulike hersketeknikker har Ørland kommune valgt å forholde seg taus.

Siden den gangen har min snart 97-årige tante ikke blitt sprekere, og har bl.a. vært på St. Olav den siste uken etter fall på badegulvet i sin trygdebolig på Brekstad.

St. Olav har i klare ord sagt til Ørland Kommune i brev at det er nødvendig med sykehjemsplass, allikevel presterer Ørland Kommune å plassere henne på sin trygdebolig ved retur fra Trondheim.

Ørlendinger, vet dere hvilken kvalitet dere kan forvente dere når dere blir gammel og grå, og har et stort behov for omsorg, pleie og trygghet ?

Dagens kommuneledelse gikk til valg for et år siden med motto om at «Folk flest» skulle få det bedre, dette motto gjelder vel også Ørland kommune og deres håndtering av eldre innbyggere, eller hva mener dere Ogne og Finn Olav?

Det er min oppfatning at opposisjonen med fordel kan stilles flere spørsmål om status på kommunens eldrepolitikk og kvaliteten på denne.

Tore Pettersen