Å være folkevalgt er en spesiell øvelse. Du får folkets tillit til å ivareta deres interesser, og det fører til et enormt ansvar.

Du jobber «natt og dag» med politiske saker. Noen ganger lykkes du, andre ganger ikke. Det er flertallet som bestemmer. Sånn er demokratiet.

I høst har det gått på kommunebudsjett. «Når krybba er tom, bites hestene». For liten inntekt, for store utgifter. Nedskjæringer og innsparinger.

Dessverre ble eiendomsskatt noe av løsningen. Pensjonistpartiet laget først et eget forslag til budsjett, som ikke hadde eiendomsskatt. Det ble tidlig klart at dette ikke ville få flertall, og vi innledet et samarbeid med andre partier. Det er viktig å presisere at ALLE partier hadde eiendomsskatt i sine budsjettforslag! Alle!

Både posisjon og opposisjon. PP så seg også nødt til å støtte dette. Trøsten er at kommunestyret skal hver høst bestemme om vi skal ha eiendomsskatt eller ikke. Hver tredje person i Indre Fosen bor alene. Mange er minstepensjonister. Kommunale gebyrer på vatn, renovasjon og avløp stiger, noe som også er en type eiendomsskatt.

Men la oss se framover. Vi bor i en flott kommune. Om et år eller to er økonomien solid. Og min drøm er at alle som kommer til kommunen med forespørsel, vil få et rungende «JA»!

Det gjelder om de vil bygge hus eller etablere arbeidsplasser. Og vil vi ha nye innbyggere, må vi skryte av kommunen.

Ingen vil bo i en kommune med bare surpomper. «I Pensjonistpartiet er det forbudt å snakke nedsettende om politiske motstandere og andre partier.»

Det er vår julegave til alle som bor i Indre Fosen kommune.

PP i Indre Fosen ønsker alle en god jul og et godt nytt år.

Harald Fagervold

Indre Fosen Pensjonistparti