Den 5. desember markerer FN den internasjonale dagen for frivillighet. Dagen er en takk og en hyllest til alle dere som legger inn en ekstra innsats for andre. Uten de mange som legger til rette for aktivitet og fellesskap, hadde Norge vært et fattigere land.

Norge har en raus og robust frivillighet. Dette blir ekstra synliggjort gjennom at det offentlige, igjen og igjen, ser til frivilligheten som en del av løsningen på fremtidens kapasitetsutfordringer i helsesektoren.

Det er sterke tradisjoner for at frivilligheten bidrar der Samfunnet har udekkede behov. Nasjonalforeningen for folkehelsen o var med på å drifte mange av de første helsestasjonene i Norge, og under tuberkulosetiden utdannet vi sykepleiere. I over 100 år har vi jobbet for å bedre befolkningens helse. I dag arbeider vi for å bekjempe sosiale ulikheter i helse gjennom politisk påvirkningsarbeid, og gjennom å tilrettelegge for aktiviteter som fremmer folkehelsen.

Å delta i frivilligheten, både for den frivillige og de som benytter seg av frivillige tilbud, har en stor verdi. Opplevelsen av at man er til nytte for andre og det å kjenne på mestring er et grunnleggende behov hos oss mennesker. Så mange som én av fem frivillige forteller at deltagelse er viktig for deres fysiske og psykiske helse, uavhengig av alder. Kombinasjonen av fellesskap, meningsfulle aktiviteter, medbestemmelse, engasjement og gode følelser, gir frivilligheten en unik egenverdi. Frivilligheten fortjener og hylles, og den fortjener og løftes frem. Å være frivillig er både bra for deg og for andre.

Kjære du som er frivillig: Nærmiljøene og livene våre ville ikke vært det samme uten din innsats. Gratulerer med dagen og tusen takk!

Og til deg som ønsker å bli med i Nasjonalforeningen for folkehelsen: Vi ønsker deg hjertelig velkommen på laget!

Frode Mo, daglig leder fylkeskontor Nasjonalforeningen for folkehelsen