Næringsforeningene på Fosen har gått sammen og sett på de store utfordringene og ringvirkningene det vil medføre hvis AtB gjennomfører de store kuttene i kollektivtilbudet til og fra Fosen. Årsaken er høyere drivstoffpriser. En skjebne som deles med det meste av norsk næringsliv. Lista har skapt unødvendig mye støy og uro i regionen for folk og næringsliv som allerede har nok utfordringer med tanke på råvarepriser og tilgang til arbeidskraft.

Politikken og administrasjonen må ha en forutsigbarhet og det må henge sammen. Den ene hånda må vite hva den andre gjør. Det må legges vekt på forutsigbarhet for næringsliv og folk fordi:

• Fosen er en del av bo- og arbeidsmarked med Trondheimsregionen. Ferje og båt er vårt stamveinett.

• Et godt og lønnsomt næringsliv, særlig i distriktet, krever god offentlig infrastruktur og flyt av folk, varer og tjenester

• Næringslivet er avhengig av kompetanse og sterk tilknytning til kompetansemiljøene i Trondheim, og kompetansen går begge veier.

• Ny Johan Bojer vgs. står ferdig i Vanvikan i 2023 med tilhørende fylkestilbud •

Vedtaket om kampflybasen i 2012 viste til at det skulle gå hyppigere og raskere frekvenser

• Fosen er vertskap for nasjonale og internasjonale satsinger; Forsvaret og vindkraft

• Det er særdeles høy verdiskaping innen blå sektor og industrien på Fosen som har verden som marked

Vi støtter ordførerne på Fosen sin bekymring og frykter at det ligger an til sårbare kutt i frekvensene og de ulike samband og dermed dårligere rammevilkår for næringslivet vårt. Luftvingsjefen på Ørland Flystasjon kom også med et kraftig opprop om konsekvensene som vil gå ut over beredskapen til Norges kampflybase. MOWI Fish Feed og flere store bedrifter på Fosen har uttrykt sterk bekymring for konsekvensene av forslaget.

Vi i lys av dette sterkt oppfordre fylkespolitikere til å reflektere over om det kan være lønnsomt å nå gå inn for et sterkere engasjement rundt fjordkryssingene over Stjørnfjorden og Trondheimsfjorden. Er det lønnsomt å kjøre ferje i 100 år til kontra å bygge bruene en gang?

Tor Langvold, Bjugn Næringsforum

Ingunn Rokseth, NiT Indre Fosen

Silje Nesset/Morten Rosenlund, Ørland Næringsforum

Hallgeir Solberg, Åfjord Næringsforening