Som rullestolavhengig trengs hjelp til praktiske gjøremål. Jeg vil fremheve den hjelpen jeg har fått denne sommeren av Tonü og Kaja. Deres grunntanke bak alle deres gjøremål om å «bry seg», er verdifull.

Med andre ord så er de verdifulle.

Deres ærekjærhet finner du sjelden i vår kultur i dag.

Så all honnør til Tonü og Kaja på Bessaker.

Thor S Mostervik