Strømprisene skyhøye. Da trenger vi ordninger som hjelper de mest utsatte med å betale strømregningene sine, samtidig som vi får ned forbruket

Det siste året har vi sett ekstraordinært høye strømpriser. Putins struping av gass, i kombinasjon med svært lite nedbør, har ført til en priseksplosjon, og gjør at mange sliter med å betale strømregningene sine. Nå gruer flere seg til vinteren, og er redd for at pengene ikke strekker til.

For mange er prisøkningen mulig å håndtere, men staten må stille opp for de som er hardest rammet. Derfor foreslår Venstre en økning i bostøtten og studiestøtten til dem som bor i områder med høye strømpriser. Det er sosiale tiltak som vil treffe de som trenger det mest.

I tillegg må vi øke støtten til frivilligheten. Idretten og kulturen er bærebjelker i det norske samfunnet, som gir folk muligheter og reduserer sosiale forskjeller. Barn og unge har gjennom pandemien hatt et redusert fritidstilbud. Da kan ikke idretten stenge ned på grunn av høye strømpriser.

Samtidig må vi huske på at vi står midt i en klima- og energikrise. Derfor er det viktig at strømstøtten ikke reduserer insentivene til å bygge fornybar energi, eller går på bekostning av klimamålene våre. Vi er avhengige av å få ned strømforbruket vårt dersom vi skal komme oss gjennom det grønne skiftet, og samtidig vise solidaritet overfor Europa. Derfor må vi gi folk muligheten til å ta kontroll over egen strømregning ved å øke støtten til ENØK-tiltak - blant annet gjennom rentefrie lån som gjøre at flere har mulighet til å investere i strømsparing. Strømsparing skal ikke bare være forbeholdt de som har penger fra før.

Dagens krevende situasjon gjør at vi må holde hodet kaldt og hjertet varmt. Vi skal hjelpe folk med å betale strømregningene sine, samtidig som vi får ned forbruket og viser solidaritet med Europa. Det er typisk norsk å ha gode strømstøtteordninger.

Andreas Hollås Asphaug, leder i Trøndelag Unge Venstre