«Det mest forunderlige er imidlertid kommunens lettsindige forhold til kostnadene»

foto