– Stopp utplasseringen av strategiske bombefly på Ørland

foto