Jeg frykter at skam skal gjøre smitten og sykdommen tyngre å bære