Vy, tidligere NSB og statlig, har den offentlig transport (buss) på Fosen.

Vi blir oppfordret fra myndighetene til å reise kollektivt.

Langs hovedveiene er bussene tilpasset og store nok til at du kan ta bussen i elektrisk rullestol, med barnevogna eller sykkelen din. Men skal du utenom hovedveien har Vy små busser eller 10 seters minibusser.

Der du må ta kofferten eller reisegodset med deg inn i minibuen og plassere dette i midtgangen eller ì ett ledig sete usikret. Hvor trafikksikkert er det? Du kan heller ikke kan reise med el. rullestol, eller ta med sykkelen eller barnevogna.

«Alle» som bor i distriktene bor som regel utenom hovedveiene. Minibuss er så små at en må ta med kofferten/reisegods inn og plassere det usikret i midtgangen eller i et ledig sete. Hvor trafikksikkert er det?

Det er tidligere kritisert disse forholdene, men ingenting har skjedd. Nå må ansvarlig for Vy Fosen forbedre disse uakseptable forholdene.

Thor S Mostervik