INP er et nyetablert parti som allerede ligger an til å gjøre brakvalg til høsten. Partibarometeret har allerede nå gitt oss oppslutning på mellom 2,8% og 3,5%. Medlemsmassen er sterkt økende og vi er nå passert 8000 betalende medlemmer og tilslutningen fortsetter. Vi i INP Trondheim er sterkt opptatt av og bedre arbeidsvilkårene for næringslivet og folk flest.

Trondheim kommune har praktisk talt ikke eksportinntekter noe som selvsagt påvirker økonomien for alle.

God Infrastruktur, både elektronisk ( el-forsyning) og ikke minst på veg og bane er særdeles viktige grunnsteiner for samfunnsbygging og sysselsetting. Logistikk er særdeles viktig for alle samfunnsfunksjoner og ikke minst viktig for alle pendlerne i fylket som pendler til jobb hver dag.

Trondheim Kommune har et sterkt behov for en betydelig heving av fremkommelighet og øket tilgjengelighet fra alle kommuner i fylket. Dette vil bidra til større grad av fleksibilitet og infrastrukturen i Trøndelag, både på veg og på bane.

Derfor vil INP Trondheim arbeide aktivt for at Infrastruktur bygges raskere enn tidligere år. Vi mener at Timen til Trondheim vil fange opp de mest folkerike kommunene i nærområdet for Trondheim Kommune.

Med Timen til Trondheim mener vi at Steinkjer, Storlien, Røros, Oppdal, Kyrksæterøra, Brekstad og Leksvik vil få en betydelig reduksjon av transport tid og Trondheim kommune vil bli betydelig mere atraktiv for pendlere og varehandel.

I kombinasjon med øket tilgjengelighet vil vi også legge til rette for øket parkeringskapasitet slik at næringslivet i Trondheim sentrum vil få et større tilfang av kunder som vil gjøre det mulig for butikkene å overleve inn i fremtiden samt og yte god service til alle kundene som ønsker å handle her i Trondheim by. Med øket parkeringskapasitet må vi se på en kombinasjon av reversering av gateparkeringen samt bygge parkeringshus i sentrumsnære områder.

Videre vil INP Trondheim arbeide aktivt for at det bygges bro over Trondheimsfjorden ( Flakk – Rørvik) der også en tunnelløsning mellom Ila – Flakk etableres. Denne tunnelen er tvingende nødvendig for å skape en trygg vegstrekning mellom Flakk og Trondheim. Vegstrekningen Flakk-Ila er rasutsatt og det har til tider falt store steinblokker ned i vegbanen. Heldigvis uten tap av menneskeliv og materielle skader.

Videre ser vi at det også er nødvendig å bygge bro over Stjørnfjorden slik at reisetiden mellom Trondheim og Brekstad blir på ca.1 time. I dag tar det ca.3 timer fra Trondheim til Brekstad inkludert ferje.

TIMEN TIL TRONDHEIM!

Terje Kulvik, styremedlem i INP-Trondheim