Pride markeres nå over hele landet. 50 år etter avkriminalisering av homofile i Norge er det mye å feire, men store oppgaver gjenstår før alle kan være den de er uavhengig av hvem de forelsker seg i og føler seg som. Det er derfor på høy tid å forby konverteringsterapi.

Nok frihet til alle

I år markerer vi at det er 50 år siden skeiv kjærlighet ble avkriminalisert. Mange homofile i dag lever åpne, frie liv som ikke var mulig før. Dessverre utsettes fortsatt folk for vold fordi de er homofile, transpersoner må kjempe for aksept og helsehjelp, og homo er et av de vanligste skjellsordene i skolegården. Det er rart. Rettigheter og frihet er ikke en liten kake som skal deles på mange. Det er ikke et regnestykke som skal gå opp. I landet vårt er det frihet nok til alle.

Store uløste oppgaver

På tross av store framskritt både i lovverk og folks holdninger, viser undersøkelser at LHBT+-befolkninga fortsatt har dårligere levekår enn majoriteten.

Psykisk uhelse, høyere selvmordstall, rusutfordringer og dårligere økonomi rammer oftere skeive. Fortsatt er det vanskelig å leve åpent i mange trossamfunn, lokalsamfunn og miljøer.

Fortsatt hører vi vonde historier om unge skeive som blir trua med steining og vold i sosiale medier, fordi de er åpne om legningen sin. Det er uakseptabelt. Vi kan aldri finne oss i at unge transpersoner lever med manglende aksept, selvmordstanker, og trusler om vold.

Viktige satsinger

Den jobben må hver og en av oss gjøre sammen. Vi må gi hverandre toleranse og rom til å være den vi er. Men vi må også ta konkrete grep. Regjeringa legger derfor frem forslag som gjør konverteringsterapi forbudt. Forbudet skal også gjelde markedsføring av et sånt «tilbud». Å henvende seg til noen og hevde at du kan endre dem, er en krenkelse.

Regjeringa lager nå også en ny handlingsplan for LHBT+, for å bedre levekåra for skeive. Planen skal særlig se på tiltak innen tre områder: skeive med minoritetsbakgrunnskeive i lukkede religiøse samfunn, personer med kjønnsinkongruens, altså transpersoner, og skeive i kultur og idrett. Samtidig er regjeringen i gang med å utrede innføring av et tredje juridisk kjønn.

Ventetida er over

Det tok 50 år å gå fra avkriminalisering av homofili til forbud mot konverteringsterapi. Skeive skal ha og har rett på den samme livskvaliteten og de samme rettighetene som resten av befolkninga.

Frihet kommer ikke av seg selv, og ingen rettighet er vunnet for alltid. Arbeiderpartiet vil alltid sloss for at alle mennesker skal kunne leve sine liv som den de er. God Pride!

Anette Trettebergstuen (Ap), kultur- og likestillingsminister